Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

I våras lämnade förbundet in ett färdigt förslag för hur regelverket skulle kunna se ut tillsammans med Lantbrukarnas riksförbund. Foto: Mostphotos

Enklare regler för vildsvinskött ska utredas

Regeringen kommer imorgon att tillsätta en utredning som ska bringa klarhet i hur man kan införa småskalig försäljning av vildsvinskött.
– Eftersom vi arbetat med frågan under flera år är detta en framgång, även om vi hade velat gå fram lite snabbare än regeringen, säger Svenska Jägareförbundets kommunikationschef Magnus Rydholm.

2018-07-04

Under flera år har Svenska Jägareförbundet arbetat för att jägarna ska få sälja vildsvinskött. I våras lämnade förbundet in ett färdigt förslag för hur regelverket skulle kunna se ut tillsammans med Lantbrukarnas riksförbund.
– Eftersom det finns ett fungerande system i Tyskland, där det fälls sex gånger fler vildsvin än i Sverige, behöver vi inte hitta på något nytt. Det är bara att kopiera deras system som fungerat mycket bra. Sedan har vi utvecklat detta för att förstärka trikinprovtagningen och livsmedelssäkerheten, säger Magnus Rydholm.

Regeringen har tagit till sig förslaget och ger nu Livsmedelsmedelsverket i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa ett system där jägarna ska få sälja vildsvinskött direkt till konsumenter och näringsidkare.
– Vi välkomnar detta. Utredningen ska dock inte vara klar förrän under hösten 2019, vilket är lite sent. För att klara av avskjutningen och minska skadorna på jordbruksgrödor skulle vi behövs ett färdigt system redan nu.
Magnus Rydholm ser också att det behövs ytterligare åtgärder för att stimulera avskjutningen.
– Efterfrågan på detta klimatsmarta kött behöver öka. Detta kommer gynna både jägare och vilthanteringsanläggningar. Svenska Jägareförbundet kommer därför att agera för att få uppdrag och projekt för att stimulera efterfrågan och marknadsföra viltkött. Vi tror att detta tillsammans med förändrade regler för småskalig försäljning är nödvändigt för att kunna öka avskjutningen av vildsvinen.
En annan del i detta arbete är att samarbeta med vilthanteringsanläggningarna för att få ut mer vildsvinkött till konsumenter.
Jacob Högfeldt, Äleby gård, driver en vilthanteringsanläggning.
– I det arbete som man nu vill göra hoppas jag att man har stort fokus på produkten, viltkött och dess förutsättningar att på ett enkelt sätt nå konsumenten med hög kvalité. Jag hoppas att man även ser över det regelverk som idag finns för vilthanteringsanläggningar som för de allra flesta anläggningar är för omfattande i relation till verksamhetens storlek. Jag ser fram emot fortsatta gemensamma samtal där vi tillsammans skapar en hållbar och attraktiv värdekedja från skog till bord, säger Jacob Högfeldt.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick