Avlysningar lägger hinder för fjälljakten - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Jägareförbundet vill – utifrån viltstammarnas numerär och biologiska förutsättningar – ha så mycket jakttillfällen som möjligt, inte orimliga begränsningar som försvårar för jakten. Foto: Oscar von Stockenström

Avlysningar lägger hinder för fjälljakten

Svenska Jägareförbundet har under lång tid arbetat för att skapa bra jaktmöjligheter på statens marker ovan odlingsgränsen och för att de som bor i Sverige ska ha förtur till jakten.

2018-09-07

Det senaste regeringsbeslutet är tydligt. De som bor i Sverige ska ha tre veckors förtur.
Vi har – precis som många jägare – upplevt att avlysningarna kopplat till renskötseln gör det svårt att få tillgång till småviltjakt, vilket omkullkastar regeringsbeslutets syfte.
Detta är naturligtvis inte bra.
Vi har därför sedan en tid arbetat med lösningar på problemet. Vår grundinställning är följande:

  • Att öka samverkan med länsstyrelser och samebyar, så att vi kan finna möjligheter istället för begränsningar.
  • Att ha så få avlysningar av områden som möjligt och omfatta så liten areal som möjligt.
  • Att få så korta avlysningstider som möjligt.
  • Att avlysningar bör ske i samråd med lokalbefolkningen och kommuniceras tydligt.
  • Att ansvariga myndigheter ska vara transparenta och fatta beslut på likvärdiga grunder. 
  • Att avlysning av småviltjakten med hänvisning till älgjakt inte är ett rimligt motiv, då småviltjakt inte kan ses som ett besvärande intrång. Att bedriva älgjakt och småviltjakt på samma område har också visat sig fungera bra i Norrbottens län där länsstyrelsen gör en annan tolkning av reglerna än exempelvis Jämtland.

Naturligtvis samverkar och arbetar vi fortlöpande med ovanstående problematik och olika tänkbara lösningar. Dialog i Jämtland har lett till att åtta områden öppnas för jakt idag (fredag).
Vi vill att medlemmarna ska känna trygghet i att Svenska Jägareförbundet arbetar för deras jakt. Vi vill – utifrån viltstammarnas numerär och biologiska förutsättningar – ha så mycket jakttillfällen som möjligt, inte orimliga begränsningar som försvårar för jakten.

Mikael Samuelsson, ordförande, Jägareförbundet Norrbotten
K G Abramsson, ordförande, Jägareförbundet Västerbotten
Gun Fahlander, ordförande, Jägarförbundet Mitt Norrland

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick