Skarvdomen – en seger för förbundets EU-arbete - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

En dom i Förvaltningsrätten i Stockholm öppnar för en mer flexible tolkning av reglerna runt skarven. Foto Magnus Rydholm

Skarvdomen – en seger för förbundets EU-arbete

En dom i Förvaltningsrätten i Stockholm godkänner skyddsjakten på skarv i Stockholms skärgård. – Domen visar att vårt långsiktiga arbete med skarvfrågan äntligen bär frukt, säger generalsekreterare Bo Sköld.

2018-10-06

Vi behöver gå ända tillbaka till 2013 för att spåra några av de insatser som Svenska Jägareförbundet och FACE (den europeiska jägarfedrationen) bidragit med. För det var just det året som EU-kommissionen, efter hård påtryckning från EU-parlamentet, jägare och fiskare tog fram sitt rådgivningsdokument om skarven (Great cormorant, Applying derogations under Article 9 of the Birds Directive 2009/147/EC).
Såväl FACE som Svenska Jägareförbundet var djupt involverade i arbetet och mycket delaktiga till att dokumentet togs fram. Rådgivningsdokumentet tar upp att det finns ett stort utrymme för medlemsstaterna att tillämpa undantag för skarvförvaltningen trots att arten är skyddad.
Men förbundets insatser på EU-nivå stoppar inte där.
Regelbundna krav på att lista skarven som ”förvaltningsbar” under fågeldirektivet och andra utspel har lett till att EU-parlamentet, förra hösten, uppmanade EU-kommissionen att vara mer flexibel till medlemsstaternas olika tolkningar av problemarter som varg och skarv.


Bakgrunden till Förvaltningsrättens beslut var att Svenska Ornitologiska föreningen överklagade, tillsammans med Stockholms ornitologiska förening, Länsstyrelsen i Stockholms beslut om skyddsjakt på skarv. De tyckte inte att skyddsjaktsbeslutet följde lagstiftningen och att det vetenskapliga underlaget var för dåligt.
Men Förvaltningsrätten i Stockholm godkände i sin dom både skyddsjakten och Länsstyrelsens i Stockholms motiveringar till beslutet. Och i domskälen använder Förvaltningsrätten rådgivningsdokumentet som stöd.
– När vi ser att Förvaltningsrätten faktiskt utnyttjar det tolkningsutrymme som finns kring förvaltningsbeslut av skarv kan vi inte annat än att känna oss nöjda.
Bo Sköld ser beslutet som en seger och en bekräftelse om att förbundets arbete i Bryssel ger resultat. Han understryker också att förbundet inte är ensamt att arbetat med skarvfrågan, exempelvis har Sportfiskarna också gjort viktiga insatser.
– Jag är mycket nöjd över att våra insatser i EU hjälper våra medlemmar i Stockholms skärgård och andra ställen i landet. Det visar att förbundet levererar jägarnytta. Men den största nyttan med domen får samhället och fisket. Skarven är som bekant mer en samhällsfråga än en jägarfråga, säger Bo Sköld.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick