Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Svenska Jägareförbundets agerande kring EU-kommissionens försök att smyga igenom ändringar i ett tolkningsdokument fick Regeringen att agera. Foto Mostphotos

Regeringen svarade EU-kommissionen

Efter att Svenska Jägareförbundet slog larm om att EU-kommissionen försökte smyga igenom ändringar i ett tolkningsdokument kring rovdjuren har det hänt en hel del. – Vi har fått information om att regeringen skickat in ett svar, säger Torbjörn Larsson, ordförande Svenska Jägareförbundet.

Bo Sköld

2018-11-30

Regeringen har svarat EU-kommissionen brevledes med synpunkter kring justeringar av ”Guidance document on strict protection of species of Community interest under the Habitats Directive”.
– Eftersom närvarande tjänstemän under ett möte i Bryssel inte hade några kommentarer fanns en risk att kommissionen skulle kunna tolka det som att Sverige var nöjda med de justeringar som kommissionen ville göra. Men så var det inte. Troligen har publiciteten kring ärendet också medfört att fler länder har agerat i frågan,  förklarar Bo Sköld, generalsekreterare på Svenska Jägareförbundet.
– Det känns bra att regeringen reagerar. Vi har varit väldigt tydliga med att det behövs agerande från Sverige och att staten står upp för vår nationella lagstiftning och vår förvaltning, som är fastställd av Högsta förvaltningsdomstolen, säger Bo Sköld.
Om man sammanfattar de kommentarer som regeringen via Naturvårdsverket lämnat på Kommissionens nya guide till hur man ska tolka direktiven så är kritiken ungefär den samma som andra länder också framfört:
•    man ska kunna ta socioekonomisk hänsyn
•    samernas traditionella försörjning ska kunna skyddas
•    rovdjursarternas populationer ska kunna bedömas nationellt och inte regionalt ( kopplad också till ren områdesfrågan), regeringen ställer också krav på förtydliganden i vad som gäller när en hotad art hotar en annan.
– Vi kommer naturligtvis analysera regeringens svar. Det känns väldigt bra att förbundets arbete gör nytta  och att medlemmarna kan se att vi på alla sätt står upp för jakten i Sverige, säger Bo Sköld.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick