I Kalmar län värvas rekordmånga nya jägare - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

– Vi utvecklar ungdomsarbetet, vi erbjuder jakttillfällen till nya jägare, vi kommunicerar mer, vi står upp för en bra jaktetik, fångar upp unga potentiella ledare och vi värvar medlemmar – samtidigt som vi har kul. Kretsarnas roll i detta är viktig så deras roll stärks också, säger Erica Lindquist. Foto: Mattias Ingeman

I Kalmar län värvas rekordmånga nya jägare

Jägareförbundet Kalmar län har utvecklat ett koncept som gjort att länet ligger i topp när det gäller att värva unga medlemmar. – Vi tycker vi hittat ett upplägg som fungerar riktigt bra, säger Erica Lindquist från Jägareförbundet Kalmar.

Erica Lindquist, Jägareförbunet Kalmar

– Vi vill av naturliga skäl visa upp vad Jägareförbundet är och jobbar för. Samtidigt vill vi att de som tar jägarexamen ska få mer kunskap än utbildningen ger dem. Därför har vi ett antal aktiviteter riktat mot de som tar jägarexamen, säger Erica Lindquist från Jägareförbundet Kalmar. Foto: Oscar von Stockenström

2019-01-19

Vad är det då man gör i Kalmar län? Jo, grundförutsättningen är ett bra samarbete mellan jaktvårdskretsarna, länsföreningen och Studiefrämjandet kring Jägarskolan.

– Vi vill av naturliga skäl visa upp vad Jägareförbundet är och jobbar för. Samtidigt vill vi att de som tar jägarexamen ska få mer kunskap än utbildningen ger dem. Därför har vi ett antal aktiviteter riktat mot de som tar jägarexamen.
En av dessa aktiviteter sker i vilthägn, eftersom övningen går ut på att se vilt i skogen. Flera olika jägarexamenskurser bjuds in samtidigt. Eleverna placeras ut på olika platser i hägnet tillsammans med ledare, som går igenom hur man ska agera på passet. Därefter står de still och väntar på att få se djuren (som sätts i rörelse). Efter varje viltmöte diskuterar elever och ledare om avstånd till viltet och om det fanns något skottillfälle, kulfång etc. Ett annat viktigt moment under dagen är tillvaratagandet. Därefter finns det alltid tillgång till minst ett fällt vilt.

– Eleverna får vara med hela vägen, från urtagning till avpälsning. Vi går igenom anatomi, organ, hygien och – det kanske viktigaste – etik. På plats finns representanter från kretsar, län och personal som pratar med alla. Naturligtvis sker också värvning under dagen. Och det går väldigt lätt. Det blir en så bra stämning i gruppen.
De ordnar också andra former av aktiviteter för jägarexamenseleverna. Allt från träffar på skjutbanor och information från vapenhandläggare på Polisen, till vanliga jakter. Huvudsyftet är att visa upp förbundet och jakten.
– Det är väldigt trevliga dagar, där man samlas runt jakten i ett lärande perspektiv. De som deltar får med sig erfarenheter och kunskaper som inte finns med i utbildning.
– Konceptet börjades att utvecklas i de södra delarna av länet, där också jägarexamenselever från Blekinge deltar. Nu håller vi på att få igång detta även i norra delarna av länet. Helt avgörande är de duktiga och engagerade kursledarna, säger Erica Lindquist.

Hon berättar att länsföreningen genom denna aktivitet också uppfyller mycket av den utveckling som finns i beslutet om Jakten på framtiden 2024.
– Vi utvecklar ungdomsarbetet, vi erbjuder jakttillfällen till nya jägare, vi kommunicerar mer, vi står upp för en bra jaktetik, fångar upp unga potentiella ledare och vi värvar medlemmar – samtidigt som vi har kul. Kretsarnas roll i detta är viktig så deras roll stärks också, säger Erica Lindquist.
En grundförutsättning när man provar något nytt är en positiv anda i länsföreningen.
– Vi har en väldigt bra stämning i styrelsen och det finns mycket framåtanda. Det gör det roligt att prova nya saker, säger Erica Lindquist.

Vill du veta mer om hur Jägareförbundet Kalmar lyckats öka värvningen av unga medlemmar, kan du kontakta länsföreningen.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick