Jägareförbundet satsar på att öka naturkunskapen hos yngre - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Nu ska Jägareförbundet hjälpa till att sprida kunskap om naturen till barn och ungdomar med hjälp av ett projektbidrag från Svenskt Friluftsliv. Foto: Calle Franklin

Jägareförbundet satsar på att öka naturkunskapen hos yngre

Svenska Jägareförbundet får 400.000 kr i form av projektbidrag från Svenskt Friluftsliv. Bidraget ska användas till att sprida kunskap om naturen. En broschyr om naturen ska spridas via Utbudet.se, en plattform där skolor och lärare kan beställa gratis hjälpmedel till sin undervisning. Målet är att nå ut till minst 1000 skolklasser

Josefina Höglin, ungdomsansvarig.

2019-01-11

Bakgrunden till satsningen är att människors kunskap och kontakt med naturen minskar och förbundet har under en tid sett en ökad efterfrågan och ett ökat behov av att dela med sig av sina kunskaper om den svenska naturen.
Förra året togs det fram ett enkelt informationsmaterial, ”Välkommen till naturen”, i begränsad upplaga som provdistribuerades via Utbudet.se och tog slut inom en vecka. Över 80 skolor beställde materialet.

– Därför är det nu mycket glädjande att få möjlighet att trycka och sprida en större upplaga. Genom ökad förståelse om naturen så stimulerar vi också naturintresset och samt förståelsen för viltförvaltningen, säger Josefina Höglin, ungdomsansvarig på Svenska Jägareförbundet.

Organisationen Svenskt Friluftsliv ansvarar för fördelningen av bidrag sedan år 2011. Totalt inkom 80 ansökningar från 27 olika organisationer om totalt belopp på 74 miljoner kronor och översökningsgraden var ca 54 %.
För att ta del av hela protokollet om fördelningen av Svensk Friluftslivs projektmedel besök

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick