Nya regler för intyg för målskytte - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Foto: Magnus Rydholm

Nya regler för intyg för målskytte

Skytteföreningar som är anslutna till Svenska Jägareförbundet kan utförda intyg till medlemmar som vill ha licens för vapen som endast ska användas till målskytte, inom skjutbanans normala verksamhet; det vill säga jaktskytte. – Nu har förbundsstyrelsen beslutat om nya regler, som tydliggör hur det ska gå till när föreningarna utfärdar sådana intyg, säger generalsekreterare Bo Sköld.

2019-01-10

Den stora förändringen mot tidigare regelverk är att styrelsen för skytteföreningen bara ska intyga medlemmens aktivitet, d.v.s. att den sökande faktiskt är på skjutbanan och tränar, samt tävlar.
– Ifall det enskilda vapnet – som skytten vill ha målskyttelicens på – är lämpligt med hänvisning till Svenska Jägareförbundets reglemente och aktuell skyttegren ska avgöras av förbundet på nationell nivå. Det är naturligt att den som utfärdar reglementet också avgör vilka vapentyper som är lämpliga, säger Bo Sköld.
”Svenska Jägareförbundets regler för föreningars utfärdande av föreningsintyg för vapenlicens” skickas nu ut till alla anslutna skytteföreningar. Eventuella frågor kring detta besvaras av Lars Björk, som är skytteansvarig.
– Det rör sig om ganska få ärenden där personer bara vill ha vapen för målskytte. Det medför att det finns en osäkerhet hos många skytteföreningar hur de ska hantera frågan. Därför har förbundsstyrelsen beslutat om nya regler som ska tydliggöra för skytteföreningen hur man ska behandla dessa frågor, säger Bo Sköld.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick