Politikerna måste fullfölja rovdjursbeslutet - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

– Vi har nu tagit fram ett antal ståndpunkter som tydliggör vår inställning till vargen och vargförvaltningen. Det är inget nytt i sak, men vår ambition är att vara tydlig med vad vi tycker, säger Torbjörn Lövbom. Foto: Madeleine Lewander

Politikerna måste fullfölja rovdjursbeslutet

För fem år sedan beslutade riksdagen om en ny rovdjurspolitik som skulle minska konflikterna kring framför allt vargen. Naturvårdsverket fick möjligheter och ansvar att agera.
– Men det har inte blivit någon förändring. Ansvarig myndighet har inte genomfört riksdagsbeslutet. Nu måste politikerna se till att beslutet genomförs, säger Torbjörn Lövbom, ordförande i rovdjursrådet.

Torbjörn Lövbom, ordförande i rovdjursrådet. Foto: Madeleine Lewander

2019-02-18

Svenska Jägareförbundet har under många år arbetat för att rovdjurspolitiken ska utgå ifrån de människor som drabbas. Detta har varit ett av de viktigaste argumenten för att få en fungerande förvaltning. Saknas stöd och förtroende för vargförvaltningen från de som drabbas är den dömd att misslyckas.
Som en konsekvens därav vill Jägareförbundet att stammen ska innehålla så får vargar som möjligt, maximalt 150 djur. Därtill får inte stammen vara koncentrerad till några få län och de som lever med vargen måste ha möjligheter att påverka besluten och sin vardag.
– Vi har nu tagit fram ett antal ståndpunkter som tydliggör vår inställning till vargen och vargförvaltningen. Det är inget nytt i sak, men vår ambition är att vara tydlig med vad vi tycker, säger Torbjörn Lövbom.
 
All viltförvaltning ska vara långsiktig, hållbar och förutsägbar. Vargförvaltningen, och rovdjursförvaltningen, är tyvärr inget av detta.
– Det är oerhört viktigt att politiska beslut i vårt högsta beslutande organ faktiskt genomförs. Tilltron till rovdjursförvaltningen och demokratin urholkas om myndigheter kan driva en sakfråga till något annat än beslutet – eller att inte genomföra det.
Torbjörn Lövbom menar att Naturvårdsverket tillåtits höja nivån för gynnsam bevarandestatus, tillåtits att inte delegera beslutsrätt till länsstyrelser, tillåtits hålla på med indirekt styrning av länsstyrelserna och mycket annat.
– En av de viktigaste delarna i riksdagsbeslutet var att koncentrationerna – där vargstammen är som tätast – skulle minska. Det har gått fem år sedan riksdagen satte ner foten, men väldigt lite har hänt. Nu måste politikerna ta sitt ansvar. Antingen ska riksdagsbeslutet genomföras eller så får våra folkvalda fatta ett annat beslut.
 
Eftersom vargförvaltningen inte genomförts har Svenska Jägareförbundet ett antal gånger uttryckt en oro för att denna ”icke-förvaltning” av vargen kan skapa grogrund för illegal jakt.
– Förbundet är tydligt emot alla former av illegal jakt. Därför lägger vi all vår energi för att se till att vi får en bra och förutsägbar legal förvaltning. Men det känns tyvärr som vi är långt ifrån en förvaltning som har ett brett stöd av de som påverkas av vargen.
Jägareförbundets argument kring de bakomliggande orsakerna till illegal jakt har fått stöd i SLU-forskaren Erica von Essens avhandling.
Hon menar att den illegala jakten på varg i många landsändar ses som civil olydnad, inte som brottslig verksamhet. Den illegala jakten är också en politisk markering, eftersom många på landsbygden och i vargreviren känner sig utlämnade och utan möjligheter att påverka sin situation.
– Illegal jakt är alltid fel, men om man förstår de bakomliggande orsakerna är det alltid lättare att lösa problemen. Då är det också rimligt att samhället – och politikerna – agerar så vi får bort den illegala jakten. Den första åtgärden borde vara att sätta människorna i centrum, samt att genomföra de politiska beslut som redan är tagna, säger Torbjörn Lövbom.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick