Gratis trikinprov ökar vildsvinsjakten - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Ingen vill jaga fler vildsvin om de inte kan ta tillvara den resurs som vildsvinsköttet är. Foto: Mostphotos

Gratis trikinprov ökar vildsvinsjakten

Det finns ett behov att jaga och beskatta vildsvinsstammen mer. Lokalt orsakar vildsvinen skador för jordbruket som är oacceptabla.
– Regeringen måste fortsätta att underlätta reglerna runt vildsvinsköttet, säger generalsekreterare Bo Sköld.

2019-04-29

– Reglerna kring jakten på vildsvin är tillräckligt enkla och tydliga. Däremot är reglerna för vad som händer efter att viltet har fällts ett betydande problem för förvaltningen, säger Bo Sköld.
Han menar att samhället måste hjälpa jägarna med reglerna om de ska kunna hjälpa markägarna.
– Vi måste få till ett regelverk som stimulerar ökad jakt och samtidigt skapar förutsättningar för framväxande lokala näringar för förädling av vildsvinskött, fortsätter Sköld. Ingen vill jaga fler vildsvin om de inte kan ta tillvara den resurs som vildsvinsköttet är.

Bo Sköld anser att det handlar om att regeringen måste röja undan så många hinder som möjligt i vildsvinsförvaltningen.
– Kraven på avskjutningen ökar och då måste vi vända på alla stenar. Subventionerade eller helst gratis trikinprov är en del av en helhetslösning där staten kan göra en insats. Varje trikinprov är en kostnad för jägarna. Om målet är en ökad avskjutning bör man fundera över alla delar där det går att underlätta eller stimulera för att få ett ökat jakttryck.
– Vi ser att det behövs ett paket med åtgärder. Gratis trikinprov är en del i detta paket, säger Bo Sköld.
Svenska Jägareförbundet arbetar för en helhetslösning i vildsvinsförvaltningen där intressena kan balanseras på faktamässiga och vetenskapliga grunder. Vi vill minska konfliktytorna och samtidigt ge fler möjlighet att ta del av en klimatsmart och förnyelsebar resurs.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick