"Jägarna måste få sälja vildsvinskött" - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

– Småskalig försäljning måste tillåtas om vi ska kunna öka avskjutningen av vildsvin, säger Torbjörn Larsson ordförande för Svenska Jägareförbundet. Foto: Mostphotos

"Jägarna måste få sälja vildsvinskött"

Svenska Jägareförbundet och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) lämnade förra våren in en gemensam hemställan till regeringen. De ville att jägare skulle få sälja vildsvinskött till konsumenter och näringsidkare.
– Småskalig försäljning måste tillåtas om vi ska kunna öka avskjutningen av vildsvin, säger Torbjörn Larsson ordförande för Svenska Jägareförbundet.

2019-04-28

De två förbunden har noga studerat hur framför allt Tyskland hanterar vildsvinsförvaltningen och då med fokus på det som händer efter skottet. Regeringen gav förra sommaren Livsmedelsverket i uppdrag att utreda frågan och de skall avrapportera i november senare i år.

– Alla som rest runt i Tyskland vet att varje krog och gästgivargård har sin egen lokala variant på vildsvinsschnitzel eller rökt korv och skinka från vildsvin, säger Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson.

Den tyska vildsvinsstammen är stor och årligen passerar närmare 600 000 vildsvin ur de tyska skogarna och hamnar på matborden. Där får jägarna sälja vildsvinskött, medan det i Sverige måste passera en vilthanteringsanläggning.
– Det finns en stor potential för att skapa tillväxt och arbetstillfällen på landsbygden. Vi har en fantastisk resurs som kan bilda stommen i en utvecklad matkultur. Men köttet kommer inte ut, säger Torbjörn Larsson.

Svenska Jägareförbundet anser att de tyska erfarenheterna gällande vildsvinsförvaltningen kan föras över till Sverige.
– I Tyskland kan jägare med en speciell utbildning och certifiering sälja vildsvinskött vidare direkt till konsumenter, uppköpare eller restauranger och butiker. Då stimuleras efterfrågan vilket gynnar avskjutningen och minskar de skador som vildsvinen kan orsaka.
Han menar att säkerhetsaspekten på livsmedel är central. Därför ska exempelvis spårbara trikinprov i ett transparent system som kopplar ihop köttet med jägare garantera säker och bra mat.
– Tyskland har haft noll fall av trikinos i konsumentled sedan man införde systemet 2012. Systemet fungerar. Livsmedelsverket måste se möjligheterna. Regeringen måste våga besluta. Detta är en viktig del i det åtgärdspaket som måste till för att stimulera vildsvinsförvaltningen, säger Torbjörn Larsson.

Målet är att öka avskjutningen och hålla nere skadorna samtidigt som man stimulerar jägarna att jaga mer vildsvin.
– Vi på landsbygden måste hjälpas åt och ta ansvar i förvaltningen. Arbetar vi tillsammans blir vi starka och löser uppgiften. Därtill kan vi sprida ett utsökt och klimatsmart kött, skapa förutsättningar för näringsverksamhet på landet. Det finns inga argument för att inte besluta om småskalig försäljning säger, Torbjörn Larsson.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick