Så vill Jägareförbundet ändra jakttiderna - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Foto: Mostphotos

Så vill Jägareförbundet ändra jakttiderna

För att få fram ett gemensamt och bra jakttidsförslag har hela Svenska Jägareförbundet deltagit i arbetet. Och under söndagen skickades förslaget in. – Men det är lång process kvar innan vi vet vad det blir för jakttider, säger förbundsordförande Torbjörn Larsson.

2019-04-01

De som tror att Jägareförbundet lämnar in förslag utan koppling till aktuellt kunskapsläge, biologiska förutsättningar, en avspegling av en hög jaktetik och en stor portion av eftertanke har inte förstått hur seriöst organisationen tar jakttiderna.
– Redan på 1970-talet tog vi fram jakttidsramar som baserar sig på djurens biologiska förutsättningar. Sedan dess har arbetet utvecklats ytterligare. Det förslag vi lämnat in är välmotiverat och har bra bakgrundsbeskrivningar till varför vi vill förändra vissa jakttider, säger Torbjörn Larsson.

Vill ha mer jakt

Syftet med allt engagemang runt jakttiderna bottnar i tre viktiga fundament.
– Det första är att vi vill ta tillvara på den förnyelsebara resurs som viltet är. En bra viltförvaltning tar avstamp i en hållbar jakt. Vi ser möjlighet till mer jakt när vi ser på viltstammarnas storlek.
– Det andra är att Svenska Jägareförbundet arbetar för en regional och lokal viltförvaltning. Vi tycker att de människor som berörs ska kunna påverka bland annat jakttiderna – utifrån de förutsättningar som finns lokalt. Vi håller denna linje i rovdjursfrågan och vi gör det även när det kommer till annat vilt. Det är också därför som det är viktigt att Viltförvaltningsdelegationen får en tydligare roll och mandat. Det skapar delaktighet och förankring kring viltförvaltningen, säger Torbjörn Larsson.
– För det tredje förändras viltstammarna hela tiden. De ökar och minskar – artvis – beroende på hur landskapet brukas, samt hur klimatet förändras. Så aktuellt kunskapsläge om arterna är centralt. Eftersom det historiskt har varit svårt att få tillbaka jakttider, på arter som först minskat och sedan ökat igen, är förbundet nästan alltid emot att ta bort jakttider. Detta beror på att jakten i stort sett aldrig är orsaken till minskningen, samt svaga stammar medför att jägare låter bli att jaga.

Många förändringar

Men vilka jakttider vill förbundet ändra? Jo, det är en hel del arter som finns upptagna i förbundets förslag. Exakt vilka ändringar förbundet vill göra ser ni i bifogad fil (längre ned på denna sida).
– Det finns både stort och smått. Älg, vildsvin, gäss och mycket annat vill vi förändra jakttiderna på. Ibland rör det sig om små justeringar, ibland om större, ibland om principer som att ändra startpunkten av älgjakten till ett fast datum – men att man regionalt via länsstyrelsen kan få en senare jaktstart om man vill det, säger Torbjörn Larsson.
Men han är noga med att påpeka att det är långt kvar tills regeringen fattar slutgiltigt beslut.
– Först ska Naturvårdsverket, och den arbetsgrupp som finns knuten till detta, skapa ett förslag utifrån alla inskickade önskningar. Detta kommer sedan att skickas på remiss. Därefter kommer regeringen att ta över ansvaret och skicka ut en ny remiss. Jag bedömer att de nya jakttiderna träder i kraft först till jaktsäsongen 2021/2022.
– Det är alltså omöjligt att idag avgöra vad resultatet av denna process blir. Men jag tycker att vi har fört fram kloka och väl underbyggda förslag. Så jag hyser gott hopp om att majoriteten av våra förslag går igenom, säger Torbjörn Larsson.
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick