Svenska Jägareförbundet

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Vildsvinsbarometern hjälper jägarna att anpassa jakten och jaktsättet utifrån aktuell situation. Foto: Mostphotos

Vildsvinsbarometern hjälper jägarna

För att jägarna ska få lite riktlinjer hur de ska rikta jakttrycket mot vildsvin så startade Svenska Jägareförbundet Vildsvinsbarometern för några år sedan. – Det här är ett enkelt men mycket bra redskap för att visa hur vildsvinssituationen ser ut i olika delar av landet, säger riksjaktvårdskonsulenten Daniel Ligné.

2019-04-30

Idén bakom Vildsvinsbarometern kommer ifrån all den regionala kunskap som fanns hos jaktvårdskonsulenterna runt om i landet. Genom deras dagliga kontakter med jägare och markägare i länen byggde de på sig en stor kunskap om hur situationen för vildsvinen såg ut.
– Vi ville sprida deras kunskap till hela jägarkåren. Därför konstruerade vi ett verktyg som på ett enkelt sätt illustrerar en sammantagen bild av vildsvinssituationen – månad för månad. Vi har faktiskt aldrig fått någon synpunkt på om att konsulenterna gjort fel bedömning. Detta tolkar jag som vi gör rätt bedömningar, säger Daniel Ligné.
Vad hittar man för information på webbsidan? Jo, först och främst är varje län färgmarkerat utifrån vilken uppmärksamhet jägarna bör rikta mot vildsvinen. Men det finns också statistik på viltolyckor, hur födosituation ser ut, hur grödorna mognar, om suggor brunstat om och mycket annat.
– Allt detta är bra information. Det hjälper jägarna att anpassa jakten och jaktsättet utifrån aktuell situation. Sedan ska man veta att ett län innehåller stora variationer. Men trots detta har vi fått bra respons på att råden vi lämnar stämmer bra med verkligheten. Därför  uppmanar vi alla jägare att hålla koll på Vildsvinsbarometern. Den ger bra hjälp och är ett bra verktyg för att göra vildsvinsförvaltningen ännu bättre, säger Daniel Ligné.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick