Sluta jaga det legala vapenägandet - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Det får vara slut med jagandet av legala vapenägare, säger Torbjörn Larsson. Foto: Madeleine Lewander

Sluta jaga det legala vapenägandet

Polismyndigheten har dragit igång en översyn av reglerna för alla skjutbanor – som kan få dramatiska effekter för skytteverksamheten.
– Svenska Jägareförbundet är allvarligt bekymrat över vilka effekter de olika förslagen kan få för de ideella skjutbanorna runt om i landet. Det måste bli ett slut på korståget mot det legala vapenägandet, säger Torbjörn Larsson, ordförande för Svenska Jägareförbundet.

2019-05-07

Torbjörn Larsson känner en stor frustration över att myndigheter gång på gång försöker försvåra för det legala vapenägandet.
– Om det hade funnits stora problem knutet till vapenägandet hade nog alla förstått att man behöver skärpa upp reglerna. Men nu gör det inte det. Myndigheterna håller istället på att skapa en kostsam byråkrati och kontrollapparat som omöjliggör för små föreningar att bedriva sin verksamhet, menar Torbjörn Larsson.
Polismyndighetens förslag vill han inte kommentera.
– Vi har inte sett något slutgiltigt förslag. Men vi är emot allting som försvårar för det legala vapenägandet. Såväl jägare som skyttar måste ha bra förutsättningar för sin verksamhet. Svenska Jägareförbundet kommer inte att acceptera regler som bara gör det krångligare och svårare.
– Polismyndigheten måste i större utsträckning lyssna på vad vi jägare och skytterörelsen i stort säger, annars finns risken att små skjutbanor kommer försvinna. Då kan man inte skytteträna i hela landet och då blir etiken i jakten sämre. Detta är tvärt emot vad vi vill, säger Torbjörn Larsson.
Han hoppas nu att Polismyndigheten lyssnar på vad jägare och skyttar har att berätta och att reglerna inte omöjliggör jaktstigar och andra uppskattade tränings- och tävlingsformer.
– Det får vara slut med jagandet av legala vapenägare. Vi bidrar med stor samhällsnytta och skapar meningsfull fritid för 100 000-tals människor. Denna folkrörelse bör behandlas med största respekt och omtanke, säger Torbjörn Larsson.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick