Byråkraterna ska inte bestämma över din älgjakt! - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

– Vem har bäst kunskap om hur mycket foder det finns till viltet? Vem vet bäst hur sammansättningen och slaktvikterna ser ut för älgstammen? Jo, de jägare och markägare som finns på den platsen. Foto: Mostphotos

Byråkraterna ska inte bestämma över din älgjakt!

Vi som lever i och av vår natur upplever allt oftare att vårt sätt att bruka naturen inskränks och styrs av myndigheter långt borta. – Vår svenska natur är en framgångssaga skapad av de markägare som tillåtits bruka den efter egen vilja. I de länder man detalj- och toppstyrt brukandet av naturen går det förr eller senare åt pipan med en fattigare natur som följd, säger Daniel Ligné, Riksjaktvårdskonsulent.

Daniel Ligné. Foto: Madeleine Lewander.

2019-06-26

Ett tydligt exempel är vår svenska älgjakt där nu Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket vill styra Länsstyrelser, Viltförvaltningsdelegationer och Älgförvaltningsgrupper med strama tyglar från Hammarby sjöstad och Jönköping.

– Man vill sätta snäva ramar för både mängden älg, älgskador och kvaliteten på älgstammen. Går man utanför dessa ramar vill myndigheterna hoppa över alla nivåer i förvaltningen och svinga piskan över jägare och markägare även om de, som oftast, är helt överens.

Ellinor Ostrom fick 2009 Nobels ekonomipris för sitt banbrytande arbete med att studera hur man bäst förvaltar naturresurser. Ellinor fann att oavsett om man studerar skog, fisk eller andra naturresurser så blir resultatet bäst om de som bor och brukar resursen får bestämma. Det gäller även vår svenska nationalsymbol – älgen.

– Tyvärr verkar Ellinors tydliga resultat ha fallit i glömska och vi ser en tydlig trend inom svensk naturförvaltning mot nationalisering och internationalisering när vi borde se en tydligare förskjutning av makten till de som berörs av besluten. Det gäller såväl skog som varg och älg, säger Daniel Ligné.

Han ger ett exempel.

– Vem har bäst kunskap om hur mycket foder det finns till viltet? Vem vet bäst hur sammansättningen och slaktvikterna ser ut för älgstammen?
Jo, de jägare och markägare som finns på den platsen. Det är faktiskt naivt att tro att naturen förvaltas bäst av någon som inte känner till de lokala förhållandena, säger Daniel Ligné.

 


Älgjakten har en enorm betydelse för den svenska jakten och jaktkulturen. Det finns bara en organisation som står upp för älgen. Vi heter Svenska Jägareförbundet.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick