Därför ska jägarna vara med och bestämma - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Foto: Gulkiwi / Mostphotos

Därför ska jägarna vara med och bestämma

En förutsättning för att få människor att ta ett stort ansvar är att de känner sig delaktiga och betydelsefulla, det gäller i alla sammanhang – även i skogen.
– Att diktera villkor, hota med uppsagda jaktarrenden eller höga kostnader leder oftast till motsatt effekt, menar Magnus Rydholm kommunikationschef på Svenska Jägareförbundet.

Magus Rydholm. Foto: Jägareförbundet

2019-06-25


Kraven på att jägarna ska fälla mer vilt och följa nationella direktiv från myndigheter, skog- och jordbruk blir allt tydligare.
– Svenska Jägareförbundet oroas av att synen på jägarna håller på att förändras. Istället för att se oss som en samarbetspartner betraktas vi allt mer som något som ska styras. Argumentationen och kraven har blivit hårdare. Men detta är helt fel väg om syftet är att få med sig människor och få en verklig effekt, säger Magnus Rydholm.
Han menar att de som vill minska klövviltstammarna – främst älgstammen – missar att jägarna är privatpersoner som jagar för att de tycker det är roligt.
– Det går inte att tvinga en jägare att kröka avtryckarfingret om han – eller hon – inte vill. Det är väldigt få jägare som började jaga för att de vill minska skador på skog eller grödor. Vi började jaga för att vi gillar naturen, kamratskapet, hundarna, spänningen, viltköttet och mycket annat.
– Samtidigt vill vi – självklart – också vara samhällsnyttiga och hjälpa till och minska skador. Men det är inte det som får oss att gå ut i skogen. Förstår man inte drivkraften till varför vi jagar och hur människor fungerar kan man heller inte hitta fungerande lösningar på de problem som finns. 
Magnus Rydholm menar därför att alltför höga krav på jägarna och tydligt maktspråk kan få motsatt effekt.
– Vill man få människor att agera på ett visst sätt, måste man motivera och belöna allting som leder i rätt riktning. Att ignorera, hota, och kräva saker leder inte till önskad effekt. Sådana beteende vill vi inte ha i skolan eller näringslivet eftersom de fungerar dåligt. Viltförvaltning handlar ytterst om sociologi – att få människor att agera på ett visst sätt. Då bör man välja en metod som gör att man får med sig människor. Inte får dem emot sig.
Svenska Jägareförbundet anser därför att jägarna måste ha möjligheter att vara delaktiga och kunna påverka beslut runt jakten.
– Om man inte får vara med och fatta besluten, så tar man heller inget ansvar för att nå målen. Det är därför som förbundet alltid betonar vikten av ett bra samarbete. Om vi tillsammans pratar om mål och vad vi vill med viltförvaltning på det lokala planet, finns stora möjligheter att göra viltförvaltningen ännu bättre, säger Magnus Rydholm.

Faktaruta

Svenska Jägareförbundet anser att:
  • Samarbete och gemensamma mål är alltid vägen framåt
  • Jägarna ska vara delaktiga i alla beslut om viltförvaltningen
  • Jakt är ett kulturarv som ska vårdas och bevaras
  • Hot och tvångsåtgärder leder oftast till motsatt effekt
  • Långsiktighet i viltförvaltningen är nödvändig


Älgjakten har en enorm betydelse för den svenska jakten och jaktkulturen. Det finns bara en organisation som står upp för älgen. Vi heter Svenska Jägareförbundet.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick