En kampanj för älgen - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Älgförvaltningen blir inte bättre av att en myndighet i Stockholm bestämmer. Foto Mostphotos

Älgförvaltningen blir inte bättre av att en myndighet i Stockholm bestämmer. Foto Mostphotos

En kampanj för älgen

Nationalsymbolen älgen börjar bli hotad. Inte av utrotning, men flera samverkande trender skapar en hotbild mot älgstammen. Samtidigt vill centrala myndigheter sätta nationella mål och ta makten över viltförvaltningen. – Svenska Jägareförbundet är emot att älgen får skulden för hur människan brukar naturen. Vi kommer starta en kampanj för att visa vad vi står för, säger Magnus Rydholm kommunikationschef på Svenska Jägareförbundet.

2019-08-18

En utredning från Skogsstyrelsen anser att älgstammen borde halveras. Naturvårdsverket vill börja styra älgjakten med nationella mål från Stockholm. Samtidigt föryngras skogen ofta med fel trädslag. Klimatförändringarna kan vara på väg att flytta älgens sydgräns. Nya sjukdomar dyker upp. Allmän jakt önskas av någon organisation. Rovdjursstammarna förvaltas inte tillräckligt.
När Svenska Jägareförbundet summerar de trender som påverkar älgen växer en hotbild fram. Älgen anses allt mer vara ett skadedjur, än en resurs.
– Detta är helt oacceptabelt för Svenska Jägareförbundet. Älgen är kanske det viktigaste viltet vi jagar och en nationalsymbol. Den måste förvaltas långsiktigt och lokalt.


– Det är helt fel att sätta nationella mål för älgstammen. Man kan inte applicera samma beräkningsmodell i Halland som du använder i Norrbotten, eftersom förutsättningarna ser så olika ut. Och även om det hade fungerat finns det andra komplicerande faktorer som måste beaktas, exempelvis rovdjur. I stora delar av rovdjursområdet går det inte att minska älgstammen om det ska finnas något utrymme för älgjakt, säger riksjaktvårdskonsulten Daniel Ligné.
Som en direkt konsekvens av att flera olika trender och skeenden påverkar älgen och älgjakten kommer Svenska Jägareförbundet att starta en kampanj.
– Tyvärr är det inte så många som ser helhetsbilden. Därför är det viktigt att vi berättar vad som håller på att ske. Älgen är inte utrotningshotad – men den är under hot, säger Daniel Ligné.


Kampanjen kommer beskriva hoten och lyfta fram hur Svenska Jägareförbundet vill lösa problemen. Den kommer också innehålla delar där jägarna kan medverka. Kampanjen planeras för att pågå under en längre tid.
– För oss är det helt centralt att älgen förvaltas lokalt och regionalt. Det är då vi skapar delaktighet och samarbete mellan jägare och markägare. Naturvårdsverket har inte gjort någon konsekvensbeskring kring vad som skulle hända om vi fick nationella mål. Konsekvenserna kan bli mycket större än vad myndigheten tror, säger Magnus Rydholm.
– Jägarna ställer nästan alltid upp och vill vara delaktiga i förvaltandet och bevarandet av vår natur. Men då måste vi få vara delaktiga. Det blir vi inte om Naturvårdsverket talar om hur många älgar som ska fällas, säger Magnus Rydholm.

Fotnot. Kampanjen kommer att påbörjas om cirka en vecka.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick