Färre älgkalvar än vanligt - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Hur går det för älgkalvarna efter förra årets torra sommar? Foto Allan Wallberg/Mostphotos

Färre älgkalvar än vanligt

Förra årets sommartorka påverkar viltet även i år. – Vi har fått rapporter om att det finns färre älgkalvar än normalt. Därför behöver vi rapporter från jägarna så vi kan få en heltäckande bild, säger riksjaktvårdskonsulenten Daniel Ligné.

2019-08-28

En lång sommartorka påverkar viltet även nästkommande år. Detta är vetenskapligt klarlagt. Den långa och torra sommaren förra året kommer med andra ord att påverka älgföryngringarna även i år.
– Vi vill gärna att älgjägarna rapporterar sin Älgobs (vilka observationer de gör under de första dagarna) så fort som möjligt. Då kan vi få en ganska bra heltäckande bild över hur många älgkalvar det finns i stammen redan under början av jakten.
En mindre rapport från Värmland indikerar att det bara finns hälften så många kalvar i år.
– Vi kan inte utifrån några få rapporter dra några slutsatser. Vi behöver mer information, säger Daniel Ligné.
Hans rekommendation är att jaga som vanligt, men att man är extra uppmärksam kring hur många älgkalvar som finns.
– Svenska Jägareförbundet kommer att analysera Älgobsen varje dag för att kunna lämna mer information och rekommendationer till jägarna på webben. Men då är det viktigt att jägarna rapporterar direkt.

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick