Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Genom förslaget som Livsmedelsverket nu presenterar tas ett första steg mot att jägarna får möjlighet att sälja vildsvinskött. Foto: Mostphotos

Grönt ljus för försäljning av vildsvinkött

Svenska Jägareförbundet har under fyra olika regeringar arbetat för att ändra reglerna och göra det möjligt för jägarna att sälja vildsvinskött.
– Genom förslaget som Livsmedelsverket nu presenterar tas ett första steg mot att jägarna får möjlighet att sälja vildsvinskött, vilket är mycket positivt, säger generalsekreterare Bo Sköld.

2019-09-24

Våren 2018 lämnade Svenska Jägareförbundet tillsammans med Lantbrukarnas riksförbund in en hemställan till regeringen om att tillåta försäljning av vildsvinskött. Efter en snabb handläggning fick därefter Livsmedelsverket i uppgift att tillsammans med olika aktörer ta fram ett regelverk för detta.
– Självklart har förbundet varit en aktiv part i den intressentgrupp som tillsammans med myndigheten har jobbat fram förslaget, säger Mattias Olsson som deltagit i arbetsgruppen.
I förslaget som nu skickas ut på remiss finns många olika förslag på åtgärder som ska underlätta för vildsvinsköttet ska hamna på fler tallrikar, men även förslag som ska stimulera jakten.
– Vi konstaterar det finns förslag för subventionerade trikin- och cesiumprov och mycket annat. Men det absolut viktigaste är att myndigheten är positiv till att jägare får sälja kött direkt till konsumenter, säger Bo Sköld.
Svenska Jägareförbundet kommer naturligtvis att analysera verkets förslag noggrant och svara på remissen, som ska vara inlämnad 28 oktober.
– Senast den 30 november ska regeringen få Livsmedelsverkets slutliga rapport. Därefter måste regeringen fatta beslut om en förordningsändring innan reglerna kan träda i kraft. Men detta är ett mycket viktigt steg som är taget idag. Det är också en stor framgång för Jägareförbundet som varit den drivande parten genom alla år för att få till detta, säger Bo Sköld.

Förslagen i korthet
  • För att få sälja vildsvinskött behöver jägaren genomgå en kortare (fyra timmar) utbildning
  • Den som gått utbildningen får en unik stämpel som ska säkra spårbarhet och livsmedelssäkerhet
  • De jägare som gått kursen hamnar i ett register som sköts av Livsmedelsverket
  • Jägaren får då sälja maximalt 5 vuxna eller 7 årsungar per år
  • Allt vildsvinskött ska vara trikintestat
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick