Jägareförbundet bevakar Girjasmålet i HD - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Hans Geibrink och Anders Iacobaeus bevakar Girjasrättegången i Högsta Domstolen. Foto: Svenska Jägareförbundet

Jägareförbundet bevakar Girjasmålet i HD

På måndag påbörjas den tredje rättegången om jakt- och fiskerättigheterna i Girjas.
– Vi bevakar rättegången i Högsta domstolen (HD), eftersom den är viktig för småviltjakten ovan odlingsgränsen, säger Hans Geibrink som är ansvarig för fjällfrågor på Svenska Jägareförbundet.

2019-09-02

Målet mellan staten och Girjas sameby har pågått i tio år. Samebyn vill ha ensamrätt på jakt- och fiskerättigheterna i samebyns marker.
Hovrätten för Övre Norrland har i sin dom fastställt dels att Girjas sameby har bättre rätt än staten till jakt efter småvilt och till fiske inom samebyns område (men inte ensamrätt), dels att staten inte i egenskap av fastighetsägare får upplåta rätten till jakt och fiske inom området. Hovrätten har dock ogillat samebyns yrkande om att samebyn har rätt att upplåta jakt- och fiskerätt utan statens samtycke.
Bägge parterna har överklagat domen.
– En annan viktig sak från domen från Hovrätten är att förhållandena för Girjas är så speciella att en dom inte kan användas som prejudicerande eller vägledande vid processer av andra samebyar. Ett eventuellt annat fall måste alltså börja om från början, säger Hans Geibrink.
Svenska Jägareförbundet anser att alla boende i Sverige ska ha möjlighet att jaga på statens marker ovan odlingsgränsen, samt att de som bor i fjällkommuner ska ha generösare regler.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick