Oacceptabelt förslag från Polisen - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Polismyndighetens förslag till nya regler för besiktning av skjutbanor får mycket hård kritik av Svensk Jägareförbundet. Foto: Magnus Rydholm

Oacceptabelt förslag från Polisen

Polismyndighetens förslag till nya regler för besiktning av skjutbanor får mycket hård kritik av Svensk Jägareförbundet.
– Eftersom det inte finns några problem kring skjutbanor behövs inga nya regler som enbart skapar byråkrati och kostar pengar, säger generalsekreterare Bo Sköld.

2019-09-10

Polismyndighetens argument för att införa nya regler anges till att nuvarande regler inte efterföljs.
– Om så är fallet behövs ju tillsyn och kontroller, inte nya regler, säger förbundsjuristen Ola Wälimaa.

Svenska Jägareförbundet menar att Polisen inte har mandat att införa de regler som skickats ut på remiss. Att initiativet går över myndighetens befogenheter.
– Vi oroas av att handläggningstiderna för licenser skulle öka och att administrationskostnaderna för att få tillstånd kan öka med 500 procent. Detta är inte rimligt.
– Förbundet är mycket kritiskt. Förslaget kan inte accepteras. Det finns andra sätt att öka säkerheten vid jaktstigar och liknande skytteaktiviteter utan att myndigheten hittar på begrepp som ”tillfälliga skjutbanor”, som inte finns i lagstiftningen. Många små skjutbanor skulle få problem att klara av kostnader och regler för detta. Det skulle leda till sämre möjligheter för skytteträning, vilket naturligtvis går emot alla intentioner om säker jakt och hög jaktetik, säger Ola Wälimaa.

Dokument

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick