Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Licensjakt på varg och andra rovdjur är förenligt med EU-rätten. Det slog idag EU:s högsta domstol fast i ett fall som rör finsk vargjakt, men som är vägledande även för Sverige. Foto: Dirk Ruete /Mostphotos

Grönt ljus för licensjakt på varg

Licensjakt på varg och andra rovdjur är förenligt med EU-rätten. Det slog idag EU:s högsta domstol fast i ett fall som rör finsk vargjakt, men som är vägledande även för Sverige. EU-domstolen följer därmed i huvudsak generaladvokatens yttrande i samma mål från tidigare i år och bekräftar i mångt och mycket Högsta förvaltningsdomstolens avgörande från 2016 om lagligheten av licensjakten på varg i Sverige.

2019-10-10

– Svenska Jägareförbundet välkomnar att EU-domstolen nu klargjort att licensjakt på varg är möjlig. Den svenska licensjakten på varg uppfyller alla de krav på hållbarhet och kontroller som EU-rätten ställer. Det finns möjlighet för medlemsstaterna att agera för en biologiskt och socialt hållbar rovdjurspolitik. Möjligheterna stärks ytterligare genom att vargen har gynnsam bevarandestatus i Sverige, säger generalsekreterare Bo Sköld.
Dagens avgörande från EU-domstolen kommer mot bakgrund av år av utdragna rättsprocesser i både Sverige och Finland mot licensjakten på varg samt EU-kommissionens överträdelseförfarande gällande den svenska vargförvaltningen som pågått sedan 2010.
– Det är bra att vi fått ett klargörande från EU:s högsta rättsliga instans som i huvudsak bekräftar de principer som vi idag använder för svensk licensjakt på varg och andra rovdjur. EU-domstolen utesluter inte att hänsyn kan tas till ekonomiska, sociala och kulturella behov samt till regionala och lokala särdrag vid förvaltningen av de stora rovdjuren – precis som Svenska Jägareförbundet alltid hävdat. Vi förväntar oss nu att EU-kommissionen avslutar sitt överträdelseförfarande mot Sverige. Domen ger även en signal att vi nu kan gå vidare och förvalta vargen aktivt. Det absolut viktigaste – just nu – är att politiker och myndigheter agerar så att koncentrationerna i vargstammen minskas, säger Mikael Samuelsson, ordförande i Jägareförbundets rovdjursråd.
– Svenska Jägareförbundet kommer nu analysera domen i rovdjursrådet innan vi kan se alla aspekter av domslutet, säger Mikael Samuelsson.

Tillbaka till överblick