Har du ett särskilt farligt vapen? - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Är det här ett särskilt farligt vapen? Foto: Ingela Skullman / Mostphotos

Har du ett särskilt farligt vapen?

Ska jaktvapen klassas som särskilt farliga vapen? Regeringens utredare har presenterat ett förslag till hur man ska skärpa straffen för kriminell användning av vapen och explosiva varor och Svenska Jägareförbundet har precis skickat in sitt remissvar.

2019-10-08

– Förbundet har normalt sett inga synpunkter på straff och straffskalor eftersom det ligger utanför vår kärnverksamhet, säger förbundets Generalsekreterare Bo Sköld. Men oavsett vilka straff vi har så behövs det främst mer resurser till tullen och polisen  så att de kan stoppa de kriminellas aktiviteter i form av smuggling och våldsbrott. Vi behöver inte ytterligare symbolpolitik utan faktisk verkstad, säger Bo Sköld.
 
Problemet med utredningen är att den vill klassificera nästan alla vapen som ”särskilt farliga”, även de vapen vanliga jägare använder såsom hagelgevär och jaktstudsare. Skälet är att utredaren vill att fler brott ska klassificeras som grova och därmed ge högre straff. Detta skulle innebära att om någon t.ex. har ett gammalt hagelgevär liggande på sin vind efter någon gammal släkting som gått bort och vapenlicens saknas, så ska det anses som ett grovt vapenbrott som ger minimum 2 års fängelse i framtiden.
 
– Men om samhället vill höja straffen för olika vapenbrott, så höj bara straffskalorna så att en nyanserad bedömning kan göras av brottets allvarlighet istället, säger förbundsjuristen Ola Wälimaa som arbetat med remissen.
 
– Förslaget i utredningen är ett onödigt komplicerat och konstlat förslag som definierar i princip alla vapen i samhället som särskilt farliga. I princip det enda vapen som inte skulle ses som ”särskilt farligt” är ett manuellt repeterande kulgevär i kaliber .22 LR utan kikarsikten, avslutar Ola Wälimaa.

Läs remissvaret i sin helhet här!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick