Förslag på tillstånd för magasin - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Foto: Oscar Lindvall

Förslag på tillstånd för magasin

Regeringen vill ändra vapenreglerna för att komma åt de illegala vapnen. Förändringen innebär i korthet att vapenmagasin skulle bli tillståndspliktiga.

2019-10-30

– Självklart välkomnar vi att regeringen agerar och tar initiativ mot gängkriminalitet, det ökade våldet och de illegala vapnen. Förbundet är en del av samhället som ser positivt på brottsbekämpande åtgärder, säger generalsekreterare Bo Sköld. 

Förbundet förutsätter att ändringarna som föreslås är de insatser som poliserna på fältet efterfrågar och att det minskar brottslingarnas möjligheter i rimlig proportion till de begränsningar det innebär för laglydiga vapenägare. Ny lagstiftning som innebär inskränkningar för jägare och skyttar måste ha en relevant brottsbekämpande effekt om de ska uppfattas som acceptabla.

Regleringen kommer att påverka jägare, sportskyttar och kanske framför allt vapensamlare samt vapenhandeln – det vill säga legala vapenägare. Regeringsförslaget innebär bland annat ökade krav på förvaring och en tillståndshantering med ökad administration.
– Nu behöver förbundet titta igenom förslaget noggrant för att kunna se alla aspekter av regleringen. Därför kommenterar jag bara frågan på ett övergripande plan, säger generalsekreterare Bo Sköld.
 
– Avslutningsvis vill jag vara tydlig med att Svenska Jägareförbundet står fast vid en minimiimplementering av EU:s vapendirektiv, avslutar Bo Sköld.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick