Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

EU-kommissionen föreslår nu ett förbud mot blyhagel i våtmarker som kommer att påverka de svenska jägarna högst markant, eftersom EU använder en annan definition av våtmarker. Foto Magnus Rydholm

EU-kommissionen föreslår utökat förbud mot blyhagel

Om EU-kommissionen får som den vill ska hagelammunition som innehåller bly ska få ett utökat förbjud, som gäller alla våtmarker.

2019-11-07

EU:s kemikaliemyndighet utredde under en period problemet att många länder i EU inte infört ett blyhagelförbud i våtmarker (vilket Sverige har gjort). Myndigheten lämnade 2018 över frågan till EU-kommission som nu föreslår åtgärder som skulle kunna drabba den svenska jakten och även skyttet hårt.
Förslaget är indelat i två val för medlemsländerna.

  1. Totalt förbud mot användande av blyhagel i och inom 400 meter från våtmarken. Problemet för jägarna i Sverige är att EU använder en definition för våtmarker (Ramsar) som gör att stora delar av landet klassas som våtmark. I förslaget får jägare inte vistas inom 400 meter från en våtmark med blyhagel, såvida inte  jägaren kan bevisa att man inte ska använda blyhagelammunitionen i området. 
  2. Länder vars yta till 20 procent eller mer består av våtmark kan införa ett totalt förbud för import, försäljning, innehav och användande av blyhagel.

Läs mer om Ramsarkonventionen: Länk1, Länk2

Läs mer om EU-kommissionens förslag: Länk1, Länk2

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick