Höjd provavgift för teoretiskt prov jägarexamen - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Avgiften för den teoretiska delen av jägarexamen höjs till 500 kr 2020. Foto: Madeleine Lewander

Höjd provavgift för teoretiskt prov jägarexamen

Naturvårdsverket har beslutat om ändringar i föreskrift (NFS 20015:10) om Jägarexamen. En av ändringarna innebär en höjning av avgiften för det teoretiska provet från dagens 250:- till 500:-

2019-11-25

Den nya avgiften träder i kraft från 1 januari 2020.
Anledningen till den höjda avgiften är behov av finansiering av utvecklingskostnader för arbetet med det kommande ”digitala” teoriprovet.
Det nya teoretiska provet är tänkt att börja användas 2021.
- Höjningen är stor procentuellt sett men bedöms nödvändig för att finansiera utvecklingskostnaderna, säger Henrik Falk, samordnare för jägarexamensfrågor hos Svenska Jägareförbundet.
- Det är angeläget att det nya teoretiska provet blir färdigt och börjar användas senast 2021.
Det nya ”digitala” teoriprovet kommer på ett bättre, och säkrare sätt mäta provtagarens kunskaper jämfört med dagens teoriprov.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick