Ordförandekonferens uttalar stöd för #vigörpatronur - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Alla människor ska behandlas lika och ingen sexism ska förekomma inom jakten menar Svenska Jägareförbundets ordförandekonferens. Foto Magnus Rydholm

Ordförandekonferens uttalar stöd för #vigörpatronur

Svenska Jägareförbundets ordförandekonferens vill uttala sitt stöd till initiativet #vigörpatronur.

2019-11-09

En av grundpelarna i Svenska Jägareförbundets värdegrund är alla människors lika värde, en annan grundpelare är att vi inom förbundet ska visa respekt mot varandra och välkomna alla som vill vara en del av vår organisation. Med detta sagt vill vi beklaga att det förekommer sexuella trakasserier, sexism och skamligt beteende inom jakten – och även i förbundets verksamhet.
Jakten är en spegling av samhället. De problem som finns i samhället finns också i jakten.
De berättelser som framkommit i #vigörpatronur visar att Svenska Jägareförbundet, med länsföreningar och jaktvårdskretsar, behöver arbeta mer med de handlingsplaner som redan finns i organisationen.
Vi är också medvetna om att det förekommer trakasserier på platser eller inom jaktliga sammanhang som förbundet inte kommer åt. Därför vill vi – genom ett fortsatt arbete och ett tydligt ställningstagande – förändra den kultur som tillåter eller blundar för beteenden som inte hör hemma inom jakten.
Vår målsättning är att alla tillfällen där trakasserier förekommer ska utredas och hanteras.
Genom vårt agerande vill vi bli ett föredöme i hur vi behandlar varandra. 
Vi uppmanar alla aktörer inom jakten att ta initiativ för att motverka alla former av sexism och kränkande särbehandling.

Svenska Jägareförbundets ordförandekonferens


Fotnot: Svenska Jägareförbundets ordförandekonferens består av förbundsstyrelsen samt ordförandena för de 22 länsföreningarna i förbundet.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick