Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Nu har Naturvårdsverkets preliminära förslag på förändringar av jakttider, paket 1, presenterats. På bilden dovhjort. Foto: Madeleine Lewander

Naturvårdsverkets preliminära förslag på ändrade jakttider

Nu har Naturvårdsverkets preliminära förslag på förändringar av jakttider, paket 1, presenterats. Synpunkter på de preliminära förslagen ska lämnas senast den 16 februari 2020.

2019-12-17

Vilka tider som vilt får jagas är oerhört viktigt ur många olika perspektiv. Därför har Svenska Jägareförbundet lagt ner ett stort arbete för att kunna ha konkreta och relevanta inspel till Naturvårdsverket.
Nu går del 1 ut på remiss. Denna handlar om däggdjuren. Del två, som rör fåglarna, kommer i början av 2020.

Förslaget kommer nu gå på en snabbremiss inom Jägareförbundet.

När sedan Naturvårdsverket har gått igenom alla inkomna remissvar (dessa ska lämnas senast den 16 februari) kommer generaldirektör Björn Risinger i juni att underteckna verkets förslag, som sedan går till regeringen för beslut.
– Det är ännu osäkert ifall regeringen också kommer att skicka förslaget på remiss. Så det kan ske förändringar ända fram till att den politiska nivån har bestämt sig. Tanken är att de nya jakttiderna ska börja gälla från jaktåret 2021/2022, säger riksjaktsvårdskonsulent Daniel Ligné.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick