Vargflytt är fel – utan kompensationsåtgärder - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Svenska Jägareförbundet vill inte se någon vargflytt förrän det finns en långskiktig plan för hur vargkoncentrationerna och stammen ska minska. Foto Jiri Hrebicek/Mostphotos

Vargflytt är fel – utan kompensationsåtgärder

Naturvårdsverket håller på att undersöka möjligheten att flytta en eller två vargar som finns Norrbotten. – Svenska Jägareförbundet anser att det är fel att flytta vargar när det saknas förtroende och långsiktighet i vargförvaltningen, säger Mikael Samuelsson, ordförande i Jägareförbundets rovdjursråd.

2019-12-13

Nya gener till vargstammen står högt på Naturvårdsverkets agenda. Eftersom man i Norrbotten hittat tre invandrade vargar från den finsk-ryska stammen överväger myndigheten att flytta en eller två djur till södra Sverige.
– Utifrån vårt perspektiv är det olämpligt och fel att göra en flytt utan att man först har sänkt vargstammens storlek. Jägarkollektivet saknar förtroende för Naturvårdsverkets förmåga att förvalta vargstammen och det saknas långsiktighet och förutsägbarhet från myndigheten. Ingen vet vad nästa steg blir, säger Mikael Samuelsson.
Det han efterlyser är en strategi som tar upp åtgärder både för att förbättra vargstammens genetik och samtidigt minskar vargstammens storlek, samt att koncentrationerna i stammen minskar. En sådan strategi skulle – tillsammans med ett tydligt förutsägbart agerande – börja att bygga förtroende för vargförvaltningen.
– Det går inte att flytta vargar utan att samtidigt ha med kompensationsåtgärder för de människor som redan idag tycker att rovdjurskoncentrationerna är helt oacceptabla.
Mikael Samuelsson tar även upp en annan åtgärd som verket kunde kommunicera innan man genomför en vargflytt.
– Den inventering av vargstammen som genomförs just nu med DNA-prov visar redan nu att stammen består av minst 240 individer – det vill säga innan vi fått bra snöförhållanden som gör det möjligt att spåra och samla in spillning.
– Verket borde ta fram en beredskap för att snabbt kunna tillåta jakt för att minska koncentrationerna i de områden där det finns som mest varg. Det är orimligt att låta de människor som redan idag bär allt rovdjurstryck få det ännu sämre innan man ens funderar på åtgärder som skulle lätta på rovdjurstrycket för dessa människor, säger Mikael Samuelsson.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick