Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Foto: Allan Wallberg / Mostphotos

Startskott för projektet Jämställd viltförvaltning

Svenska Jägareförbundet arbetar för en ökad jämställdhet inom jakten. En projektgrupp har under 2019 arbetat med framtagning av en utbildning som riktar sig till intresserade kvinnor och män som vill lära sig mer om viltförvaltning och hur det fungerar att arbeta i en älgförvaltningsgrupp. Ansökan till utbildningen öppnar den 1 februari 2020.

2020-01-24

Utbildningens tre ämnesområden:

  • Förvaltningsstruktur och administration kopplat till ÄFG och ÄSO
  • Viltförvaltning – ur SLUs uppdaterade material
  • Samarbete och gruppdynamik

Distansutbildning 14 augusti – 31 oktober 2020 med två fysiska träffar. Ca 25-30 timmar självstudier. Utbildningen startar med en kick-off den 14-15 augusti på Öster Malma.

Utbildningen är kostnadsfri. Resor ersätts för billigaste färdsätt. Skattefri bilersättning enligt Skatteverkets riktlinjer. Samåkning kommer att arrangeras. Jägareförbundet bekostar kost och logi vid möten.

Ansökningstid är 1 februari – 1 maj.

Mer information om utbildningens innehåll och genomförande finns på www.jagareforbundet.se/jamstalldviltforvaltning

Välkommen med din ansökan!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick