Blybeslutet sköts upp - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Foto: Mostphotos

Blybeslutet sköts upp

När REACH-kommittén behandlade förslaget om blyhagelförbud i våtmarker förra veckan valde man att skicka tillbaka förslaget till EU-kommissionen.

2020-02-11

Enligt uppgifter till Svenska Jägareförbundet kunde medlemsstaterna inte enas om vissa delar av förslaget, bland annat gällande den buffertzon som ska finnas vid alla våtmarker och övergångsperiodens längd innan förbudet ska börja gälla.

Det innebär att kommissionen nu får tid på sig att återkomma med ett omarbetat förslag under våren och det väntas tas upp till en ny diskussion i REACH-kommittén i april. Exakt vilka delar av förslaget som ska ses över och omarbetas är inte känt.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick