Så arbetar förbundet för skogsharen - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

- Det går inte att bedöma skogsharens bestånd utifrån enbart avskjutningsstatistik. I mellersta Sverige har vi varg. Statistiken där visar kanske att endast ett fåtal släpper sina stövare, säger Jägareförbundets Daniel Ligné. . Foto: Lillian Tveit/Mostphotos

Så arbetar förbundet för skogsharen

Är skogsharen hotad i landet? När Naturvårdsverket rapporterade alla viltarter till EU så menade den att skogsharen inte hade gynnsam bevarandestatus.
– Frågan är mer komplicerad än så. Men självklart ska vi få fortsätta jaga skogshare, menar riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné.

2020-02-21

När Artadatabanken utredde skogsharens tillstånd i Sverige har man delat in landet i tre regioner. Endast i den alpina regionen ansågs skogsharen ha gynnsam bevarandestatus. Detta rapporterade sedan Naturvårdsverket till EU.
– Vi har haft kontakter med myndigheterna och framfört våra åsikter. Främst går det inte att bedöma skogsharens bestånd utifrån enbart avskjutningsstatistik. I mellersta Sverige har vi varg. Statistiken där visar kanske att endast ett fåtal släpper sina stövare, säger Daniel Ligné.
– Naturvårdsverket har förstått våra synpunkter. Vi ser det som självklart att skogsharen ska kunna jagas på samma sätt som tidigare. Vi hade i somras en diskussion med Artdatabanken om älgen som riskerade att hamna på rödlistan. Uppföljning av rätt fakta och inventeringar är jätteviktigt, men den måste också tolkas på ett korrekt sätt.
– I det här fallet måste man också väga in den långa tradition och kulturhistoriska koppling som stövarjakten på hare är. Man kan inte döda en folkrörelse över en natt för att man gjort bristfälliga analyser.
Han menar att jakten på både skogs- och fälthare behövs.
– Förbjuds jakten på skogsharen, kommer det också bli färre fältharar skjutna. Och i södra och mellersta delarna av landet är fältharen och de milda vintrarna det stora problemet. Jakten på hare påverkar egentligen inte stammens storlek, säger Daniel Ligné.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick