Jägareförbundet vill ha fortsatt jakt på ejder - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Tillåten jakt på gudingar skulle över huvud taget inte påverka stammen negativt då det finns ett stort överskott av dessa. Foto: Mostphotos

Jägareförbundet vill ha fortsatt jakt på ejder

Naturvårdsverket vill i sitt jakttidsförslag stoppa all jakt på ejder. Detta tycker Jägareförbundet är fel väg att gå och vill ha fortsatt jakt.

2020-03-25

- Vi är väl medvetna om att det går tungt för ejdern, men minskningen är helt och hållet kopplat till ådorna. Tillåten jakt på gudingar skulle över huvud taget inte påverka stammen negativt då det finns ett stort överskott av dessa säger Daniel Ligne, riksjaktvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet.

Ejdern har under senare år minskat i antal och mycket tyder på att förändringar i miljön kan ligga bakom den minskande stammen. En annan bidragande orsak är ett ökat antal havsörnar som verkar gå hårt åt de häckande ådorna. För att tillåta jakt på ejder kräver EU en internationell förvaltningsplan. Finland och Åland finansierar en sådan plan vilken även Sverige är en del av.

- Den troliga kvot som skulle tilldelas i en sådan plan skulle med all sannolikhet med marginal överstiga det som fälls under jakt. Särskilt när vårt förslag bygger på jakt på gudingar så finns ingen anledning att stoppa jakten, säger Daniel Ligné.

Ejderjakten är en djup rotat tradition hos många jägare vid kusten och något av en kulturbärare vilket vid sidan om biologi är en viktig faktor att ta hänsyn till, anser Jägareförbundet.

Förslaget om nya jakttiderna väntas lämnas in till regeringen i sommar och torde träda i kraft jaktåret 2021/2022.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut

Nuvarande jakttid Ejder

Gävleborgs, Västernorrlands och Västerbottens län: inlandsområdena
Dalarnas län. Jämtlands län

Norrbottens län: inlandsområdet utom gränsälvsområdet
den 25 aug - den 31 jan

Övriga delar av landet: inlandsområdena
den 21 aug - den 31 jan

Hela landet:
kustområdena utom gränsälvsområdet
den 1 sept - den 31 jan

Norrbottens län: gränsälvsområdet
den 20 aug kl. 11.00 - den 31 jan 

Naturvårdsverkets preliminära förslag

Förslaget innebär att den allmänna jakten på ejderavskaffas.

Fakta:

År 2019 uppskattades att det fanns 59 000 häckande ejderpar i Sverige.

I Sverige har den beräknade avskjutningen av ejder sjunkit från 1951 individer 2007 till 812 individer 2017.

I Danmark fälls cirka 25 000 ejderhanar varje år. 

Forskare är inte helt eniga om varför ejdern minskar med det finns teorier om brist på tiamin, både hos födan blåmussla och sedermera hos ejdern. 

Havsörnens återkomst de senaste åren har bidragit till ett högre predatortryck främst på häckande ådor. 

Tillbaka till överblick