Nu formas förbundets åsikter om jakttider för fåglar - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Det finns förslag till jakttider som vi har extra starka åsikter om. Det gäller bland annat inskränkningar i jakten på ejder, sädgås, kråk-, och måsfåglar, säger Daniel Ligné. Foto: Niklas Liljebäck

Nu formas förbundets åsikter om jakttider för fåglar

Del 1 av jakttidsförslaget rörde däggdjuren. Nu är det dags för del 2 som rör fåglarna. Just därför håller förbundets åsikter att ta form.
– Vi har skickat ut ett förslag till länsföreningarna, sedan ska vi ha ett möte där vi enas kring vad vi tycker, säger riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné.

Sädgås. Foto: Niklas Liljebäck

2020-03-16

Förslagen som Naturvårdsverket har tagit fram innehåller både positiva och negativa inslag.
– Det är minskade jakttider och arter som kan försvinna ur jakttidtabellen, samtidigt som det också finns förslag om utökade jakttider och införande av jakt på arter, förklarar Daniel Ligné.
Svenska Jägareförbundet har som grundprincip i arbetet med jakttiderna arbetat utifrån fakta och aktuellt forskningsläge. Det innebär att man har gott vetenskapligt stöd för sina förslag.
– Det finns förslag till jakttider som vi har extra starka åsikter om. Det gäller bland annat inskränkningar i jakten på ejder, sädgås, kråk-, och måsfåglar, säger Daniel Ligné.
Och förbundet har goda argument för att få till förändringar.
– Men vi ska ha klart för oss att det finns organisationer som har en helt annan agenda. Därför är det viktigt att vi har goda argument och stöd för det vi föreslår, annars väger vårt kommande remissvar lätt.
De positiva delarna rör förlängd jakttid på grå- och kanadagås, samt gräsand, kricka och bläsand.
– Dal- och fjällripa skulle få samma sluttid i hela landet, samt orr- och tjädertupp skulle får jagas under längre tid.
– Men det som är viktigast just nu är att vi har en bra diskussion internt vad vi tycker och sedan skriver ett bra och tydligt remissvar. Detta ska vara inne hos Naturvårdsverket den 23 mars.
I slutänden är det regeringen som beslutar jakttiderna och det är i dagsläget osäkert om regeringen också kommer skicka ut deras slutliga förslag på remiss.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick