Jägareförbundet om hundar som attackerar tamdjur: ”Ett oskick som kan åsamka stor skada” - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Svenska Jägareförbundet tar starkt avstånd från händelser där hundar sprungit lösa bland tamdjur vilket visar på allvarligt bristande hundhållning. Foto: Jonas Brodd/Mostphotos

Jägareförbundet om hundar som attackerar tamdjur: ”Ett oskick som kan åsamka stor skada”

På senaste tiden har Jägareförbundet fått kännedom händelser där bönder hittar lösspringande hundar bland sina djur.
- Det är ett oskick bland enstaka hundägare som kan åsamka stor skada, säger förbundsordförande Torbjörn Larsson.

Vi vet att den absoluta majoriteten av våra hundägande medlemmar är skötsamma och tar stort ansvar över sina hundar, säger förbundsordförande Torbjörn Larsson. Foto: Magnus Rydholm

2020-04-24

- Den här, tack och lov udda, företeelsen kan man förstås hitta hos hundägare överlag, det handlar inte bara om jakthundsägare. Vi vet att den absoluta majoriteten av våra hundägande medlemmar är skötsamma och tar stort ansvar över sina hundar.
- Men vi vill ändå understryka att Svenska Jägareförbundet tar starkt avstånd från händelser där hundar tillåts springa lösa på det här viset vilket visar på allvarligt bristande hundhållning.

Under den här tiden på året är det också extra viktigt att inte låta hunden springa lös i marker där det finns vilt. Det gäller under tiden den 1 mars-20 augusti.
Det är till och med så att en hund som påträffas i en hage bland andra tamdjur riskerar att dödas om den inte kan fångas in, om den jagar eller skadar djuren.
Lagen om tillsyn över hundar och katter, 14 §, är egentligen glasklar:
”Anträffas en hund lös på område där lantbruksdjur finns, får hunden, om den inte låter sig infångas och om det är nödvändigt för att förhindra skada på lantbruksdjur, dödas av den som äger eller vårdar lantbruksdjuren.”
Den som dödat en hund är skyldig att snarast möjligt anmäla detta till Polismyndigheten.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick