Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Blomsterremsor i kantzonerna längst åkrar är ett sätt att gynna mångfalden i odlingslandskapet. Foto Juanna Annasdotter/Mostphotos

Jägareförbundet firar den biologiska mångfaldens dag

I dryga 70 år har IUCN (Internationella naturvårdsunionen) arbetat för den biologiska mångfalden, Svenska Jägareförbundet har varit aktiva medlemmar i över 50 år. – Jägareförbundet är en av medlemmarna som gör väldigt mycket praktiskt arbete i naturen. Vi har lovat att fortsätta med det, förklarar Bo Sköld, som gav löftena i Jägareförbundets namn 2018.

Bo Sköld.

2020-05-22

Vad är IUCN? En global naturvårdsorganisation som består av 1400 olika organisationer över hela världen, vars svenska del leds av miljödepartementet.

Vad vill IUCN? Säkerställa en hög biologisk mångfald och att brukandet av naturresurser är rättvist och hållbart.

Men vad gör Svenska Jägareförbundet i IUCN?

– Mycket av vårt arbete i förbundet ligger i linje med profilen för IUCN. Som exempel kan jag nämna vår viltvård, vårt arbete med invasiva arter som mårdhund, att vi leder projekt för att rädda fjällgåsen, skapande av våtmarker, fältviltsarbete, sprida information till brukare av naturen men inte minst att vi på Jägareförbundet hjälper till att samla in all den kunskap svenska jägare generar kring förändringar i svensk natur. Förbundet verkar inom IUCN både nationellt och globalt.

– Tillsammans så bidrar de svenska medlemsorganisationerna med både kunskap och en hög ambition för att naturvärdena ska öka. Vi är många medlemsorganisationer med olika profiler. Det globala IUCN är också ett bra forum för dialog och ökad förståelse för våra olika roller.

– När man tittar på löftena och hur de uppfyllts slås man av hur olika de 11 organisationerna i Sverige arbetar vilket visar hur komplext naturvårdsarbetet är, säger Bo Sköld.

 

Fakta: Medlemsorganisationer

 • Artdatabanken
 • Centrum för biologisk mångfald
 • Coalition Clean Baltic
 • Naturhistoriska riksmuseet
 • Naturskyddsföreningen
 • Nordens Ark
 • ProGEO
 • Regeringskansliet
 • Stiftelsen Skansen
 • Svenska Jägareförbundet
 • Världsnaturfonden WWF

 

 

 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
Tillbaka till överblick