Ökad tallförsäljning välkomnas av förbundet - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Försäljningen av tallplantor ökar. Foto Kennerth Kullman/Mostphotos

Försäljningen av tallplantor ökar. Foto Kennerth Kullman/Mostphotos

Ökad tallförsäljning välkomnas av förbundet

I södra Sverige ökar försäljningen av tallplantor. På fyra år har Södras försäljning fördubblats. – Ett positivt besked som visar att de insatser som Södra, Skogsstyrelsen, markägare med flera har lagt ner börjar ge resultat, säger Torbjörn Larsson ordförande för Svenska Jägareförbundet.

Torbjörn Larsson

2020-05-07

Södra Sverige har förgranats. På marktyper där markägarna borde föryngrat skogen med tall, står det istället gran. Just därför upplevs beskedet från Södra som positivt av många jägare.
– Precis som det står i pressmeddelandet behövs det rätt trädslag på rätt mark. Mer tall leder till en ökad fodermängd bland annat eftersom markskiktet får mer bärris och lövuppslag. Detta är bra för den biologiska mångfalden, viltet, samt för skogsägarens ekonomi, säger Torbjörn Larsson.
Han hoppas nu att försäljningsökningen håller i sig – och ökar.
– Svenska Jägareförbundet har under lång tid påtalat behovet av mer tall. Exempelvis drev vi höstas kampanjen Rädda älgen för att bland annat understryka behovet av mer tall. Beskedet från Södra visar att det nu går åt rätt håll.

För att inte klövviltet ska skada de nya planteringarna behövs en bra dialog mellan markägarna – och jägarna – så att jakttrycket främst riktas mot de nyplanterade områdena.
– Ofta pratas det bara om älg i de här diskussionerna. Jag skulle gärna se att man diskuterade allt klövvilt. Hur ser det totala betesstrycket ut? Först därefter kan man göra planer för att sänka, höja eller ligga kvar på samma nivå på älg-, rådjurs-, dov- och kronstammarna. Det är just här den lokala förvaltningen kommer till sin rätt. Lokala jägare och markägare som känner de lokala förhållanden.
Han menar att en viktig del av viltförvaltningen är att balansera viltstammarnas storlek och att viltmängden inte får göra det omöjligt att föryngra med tall.
– Alla parter bör därför jobba för en hög kvalitet i viltstammarna, vilket är något helt annat än en hög kvantitet. Mängden vilt måste avgöras lokalt. Det innebär att vi måste prata med varandra och hitta kompromisser som fungerar för alla parter. Ifall alla parter bjuder till med både tagande och givande så kommer vi att hitta vägar framåt, säger Torbjörn Larsson.

 

Länk till pressmeddelande

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick