Riksdagen markerar: Vargpolitiken ska genomföras - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Riksdagen vill att vargbeslutet från 2013 genomförs. Foto Mats Lindberg

Riksdagen markerar: Vargpolitiken ska genomföras

Svenska Jägareförbundet har länge påtalat att myndigheterna inte genomför den vargpolitik som är beslutad. På torsdagen fick regeringen höra samma sak från en majoritet riksdagen.
– Att staten genomför det som riksdagen beslutat är faktiskt inga högt ställda krav i en demokrati, säger Mikael Samuelsson, ordförande i förbundets rovdjursråd.

2020-05-13

Fem partier, M, KD, SD, L och C, gjorde en av de starkaste markeringarna som riksdagen kan göra under torsdagen. Tillsammans gav de regeringen ett tillkännagivande. Tanken bakom deras agerande är att de vill att regeringen genomför den rovdjurspolitik som beslutades 2013 och att ansvarig myndighet ska få tydligare direktiv.
– Att en majoritet i riksdagen tydligt påtalar att beslutad politik ska genomföras är en viktig markering. Främst för att den understryker att vargpolitiken inte ska bli mer släpphänt avseende antal djur och koncentrationerna – utan tvärt om. Det är bra, säger Mikael Samuelsson.
Han menar att den största vinsten med tillkännandegivandet är att riksdagen fortfarande – sju år efter riksdagsbeslutet – vill ha en aktiv förvaltning av vargen och att beslutad inriktning ligger fast.
– Nu får vi se hur regeringen hanterar tillkännandegivandet. Det är regeringen via myndigheterna som ska genomföra det som riksdagen beslutar.
– Svenska Jägareförbundet är missnöjt med vargförvaltningen. Bland annat att vi inte har en licensjakt som reglerar stammens storlek, att skyddsjakten är för svår att få och att koncentrationerna i många län ökar trots att de ska minska. Så vi hoppas att regeringen tar tillfället i akt och är tydlig mot myndigheterna vad den politiska nivån vill.
– Att staten genomför det som riksdagen beslutat är faktiskt inga högt ställda krav i en demokrati. En första lämplig åtgärd kan vara att underlätta skyddsjakten på problemvargar som tar jakthundar eller rör sig nära människor. Detta skulle vara en mycket välkommen åtgärd från regeringen, säger Mikael Samuelsson.

Svenska Jägareförbundet vill att:
• Det ska genomföras en licensjakt 2021 för att minska koncentrationerna i de län där vargstammen är tätast och att licensjakt sedan ska ske återkommande.
• Regelverket ska möjliggöra skyddsjaktbeslut vid första vargangrepp på hund.
• Vargstammen – i ett första skede – sänks till 170 individer, därefter hålls på maximalt 150 djur.
• Man politiskt fortsätter arbeta för att när en art har gynnsam bevarandestatus ska den flyttas från strikt skyddad till förvaltningsbar, detta gäller bland annat varg, som borde vara förvaltningsbar i enlighet med EU:s Art- och habitatdirektiv.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick