Därför är jägarna viktiga i kampen mot invasiva arter - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Mårdhunden är en effektiv boplundrare. Vid en studie i Norrbottens skärgård rövades över 90 procent av de reden som fanns på öar där det fanns mårdhund, jämfört med mindre än 10 procent på öar där det bara fanns inhemska boplundrare. Foto: Svenska Jägareförbundet - Invasiva Arter

Därför är jägarna viktiga i kampen mot invasiva arter

Utan jägarnas och allmänhetens bidrag blir kampen mot invasiva främmande arter väldigt mycket svårare.
– Vi får väldigt många tips och en stor andel av de tips som kan bekräftas kommer från Jägare, säger Fredrik Dahl som är projektledare för Invasiva Arter inom Svenska Jägareförbundet.

Tryckande mårdhund. Foto: Svenska Jägareförbundet - Invasiva Arter

2020-06-16

Svenska Jägareförbundet har ett uppdrag från Naturvårdsverket att övervaka och minimera förekomst av invasiva främmande ryggradsdjur. En främmande art klassas som invasiv om den skadar ekosystemet. Arbetet genomförs av Svenska Jägareförbundets projekt Invasiva Arter (som tidigare hette Mårdhundsprojektet).

– Projektet hanterar sedan 2020 flera olika arter. Bland annat mårdhund, bisam, tvättbjörn, nilgås, sibirisk jordekorre och rödörad, gulörad och gulbukig vattensköldpadda, säger Fredrik Dahl.

En del av dessa arter, såsom vattensköldpaddorna, har oftast släppts ut i naturen av privatpersoner, medan andra har tagit sig in i landet av egen kraft efter att först ha blivit utsläppta i något annat närliggande land, som exempelvis mårdhund och nilgås. De främmande arterna skulle inte ha kunnat etablera sig i det nya området utan mänsklig inblandning.

– Oavsett hur de har tagit sig in i landet kommer de göra stor skada på vår inhemska biologiska mångfald om de tillåts etablera sig i höga tätheter.

Svenska Jägareförbundets arbete mot de invasiva främmande ryggradsdjuren är beroende av tips från jägare och övrig allmänhet.

– Upp till 70 procent av de 100-tals djur som fångats de senaste tio åren kommer ursprungligen från ett tips. Jägare vistas mycket ute i naturen, har god artkunskap, och deras viltkameror har dessutom visat sig vara en väldigt viktig informationskälla, som är mycket säkrare än enbart en observation utan bild, säger Fredrik Dahl.

Hjälp oss hantera de invasiva främmande arterna.

  • Rapportera till oss om du ser ett invasivt främmande djur (se adress nedan).
  • Var uppmärksam på bilderna från din viltkamera. Skicka in bilder på invasiva främmande arter eller djur du inte känner igen till oss.
  • Mårdhund, tvättbjörn och bisam får jagas året runt om man innehar jakträtt, men rapportera alltid om du skjutit ett invasivt främmande djur så vi får koll på artens utbredning.
  • Övriga invasiva främmande djur får enbart avlivas av personer utsedda av ansvarig myndighet, det vill säga yrkesjägarna som arbetar inom Svenska Jägareförbundets projekt Invasiva Arter.

Rapportera – Invasiva Arter

tipsaframmandearter@jagareforbundet.se

Läs mer:

www.invasiva.se

Naturvårdsverkets pressmeddelande

Invasiva vattenlevande djur och växter

Du kan även rapportera in invasiva växter, till Naturvårdsverket och vattenlevande arter till Havs- och vattenmyndigheten via www.invasivaarter.nu , eller rapportera in direkt till artportalen www.artportalen.se där alla tips hamnar till slut, efter att de har blivit kontrollerade.

Kontaktpersoner inom Invasiva arter:

Fredrik Dahl 070-3230904
P-A Åhlén 070-376 59 63

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick