EU:s blyhagelförslag går till omröstning - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Foto: Tatiana Epifanova / Mostphotos

EU:s blyhagelförslag går till omröstning

När EU-kommissionen hade möte med Reach-kommittén fick inte kommissionen tillräcklig majoritet för att gå vidare med det kritiserade blyförbudet vid våtmarker. Nu blir det en poströstning bland medlemsstaterna som ska vara avklarad den 15 juli.

2020-06-26

Svenska Jägareförbundet har kritiserat EU-kommissionens förbud mot blyhagelammunition vid våtmarker från flera olika perspektiv. Läs vår förra artikel om att EU bryter mot rättsliga principer. Förbundet betonar särskilt de övertramp Kommissionen gör på gällande lagstiftning och grundläggande rättsprinciper i både EU och medlemsländerna.

Under mötet den 23 juni fick kommissionen inte tillräcklig majoritet för förslaget och väljer därför att göra en postomröstning bland medlemsstaterna. Denna ska vara avslutad den 15 juli. Länderna får då tre olika valalternativ. Antingen så stödjer de förslaget, är emot det eller väljer att avstå att rösta. Röstar man inte alls tolkar kommissionen detta som att landet stödjer förslaget.

Ifall förslaget om blyhagelförbud vid våtmarker får kvalificerad majoritet vid omröstningen går förslaget vidare till ministerråd och parlamentet. Dessa instanser i EU kan bara välja att anta eller förkasta förslaget, inte lägga några förslag till förändringar.

Ett förkastat förslag gör att EU-kommissionen kan arbeta om det och återkomma med ett reviderat förslag.

– Vi arbetar och följer frågan noga. Vilket bland annat innebär att vi informerar politiker om vad som håller på att hända och vilka konsekvenser det får, säger generalsekreterare Bo Sköld.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick