Regeringen fick höra förbundets åsikter om Girjasdomen - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Jägareförbundet fortsätter att arbeta för en bra fjälljakt för sina medlemmar. Foto Ulrika Karlsson-Arne

Regeringen fick höra förbundets åsikter om Girjasdomen

Under veckan diskuterade representanter för Svenska Jägareförbundet och för Jägareförbundet Norrbotten Girjasdomen med de tjänstemän på närings- och kulturdepartementen som arbetar med jakt och samefrågor.

2020-06-05

Vid mötet informerade Jägareförbundet om återverkningarna av Girjas-domen och berättade om hur förbundet uppfattar stämningsläget lokalt och regionalt. Även frågor om avlysning av småviltjakt i Jämtlands län togs upp.
– Vi framförde våra synpunkter på vad som nu krävs på politisk riksnivå och att vi vill vara med i statens framtida arbetet med frågan, säger förbundsstyrelseledamoten Anders Iacobaeus.
Departementen betonade att uppföljningen av domen var en fråga med hög prioritet och att det fortsatta arbetet skulle ske i nära samarbete med intresserade parter.
– Svenska Jägareförbundet anser att det är oerhört viktigt att staten så snart som möjligt ger besked om hur man har tänkt hantera den nära framtiden så att osäkerheterna minskar och vägen framåt blir tydligare, säger Birgitta Isaksson, ordförande för Jägareförbundet Norrbotten.
Jägareförbundet kommer alltid stå upp för jaktens och medlemmarnas intressen i denna och andra jaktliga frågor.
– Vi anser att god ton, samverkan och dialog är vägen framåt, men samtidigt behöver nog alla parter en politisk tydlighet i hur det fortsatta arbetet kommer ske. Just nu är många medlemmar oroliga och detta kan skapa onödiga konflikter, säger Birgitta Isaksson.  

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick