Stort fokus mot bly i ammunition - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Forskningen kring bly är tydlig. Bly är skadligt för människokroppen. Det gäller även vid låga halter. Foto: Tatiana Epifanova / Mostphotos

Stort fokus mot bly i ammunition

Vilken typ av ammunition jägarkåren använder när vi jagar är en ständigt återkommande diskussionsfråga. Just nu pågår diskussionen både i EU och Sverige.

Bodil Emlhagen, forskningskommunikatör på Svenska Jägareförbundet. Foto: Boo Westlund

2020-06-18

För stunden är blyet i blickfånget inom EU – både avseende hagelammunition i våtmarker och ett totalt blyförbud – och på hemmaplan förs en diskussion om en omklassificering av nationalkalibern 6,5x55 för de jägare som vill kunna jaga vilt i klass 1 med kopparkulor istället för blykulor.

Svenska Jägareförbundet har under lång tid drivit frågor för att skapa goda möjligheter för jägare att använda blyfri ammunition, bland annat för kaliber 6,5x55. På senare tid har Finland gjort en omklassificering, förhoppningsvis följer Sverige snart efter. Frågan ligger i dag på Naturvårdsverkets bord.

– Forskningen kring bly är tydlig. Bly är skadligt för människokroppen. Det gäller även vid låga halter. Därför bör vi undvika att få i oss bly genom viltköttet. Dessutom är bly på samma sätt skadligt för viltet. Vi måste säkerställa att rovfåglar och andra djur inte får tillgång till blykontaminerade slaktrester, säger Bodil Elmhagen, forskningssamordnare.

Slaktavfall ska därför grävas ner eller forslas bort för att undvika att djur äter av detta.

För jägarkåren är viltköttet den viktigaste utkomsten av jakten. Något jägarna gärna delar med sig av till nära och kära.

– Diskussionen kring rester av bly i viltkött är således både relevant och viktig, inte minst eftersom viltkött är klimatsmart och efterfrågas av allt fler i samhället.

Förbundet har länge haft rekommendationer gällande skottrensning vid användning av blykulor för att minimera risken att bly från kulan hamnar i maten. Råden är framtagna tillsammans med Livsmedelsverket.

– Följer man dessa rekommendationer är riskerna minimala och alla människor kan då, enligt Livsmedelsverkets rekommendationer, fortsätta äta obegränsat med viltkött. Men slarvas det med skottrensningen så finns det risk för att blyfragment hamnar i exempelvis köttfärsen, säger Bodil Elmhagen.

Särskilt viktigt är detta då jägare ger bort mindre mängder kött till bekanta eller när kött säljs via vilthanteringsanläggningar.

– Hagelammunition kräver också skottrensning, vilken är mycket svårare att utföra, eftersom djurkroppen träffats av många små hagel och varje sårkanal måste hanteras.

I England har Jägarorganisationen BASC tagit ett principbeslut om att de vill förbjuda bly i hagelammunition och få bort andra skadliga material från ammunitionen. Detta för att jakten ska uppfattas som miljövänlig och viltköttet ska hållas fritt från skadliga ämnen.

– Vi kan konstatera att det pågår en förändring där allt fler jägare väljer att använda ammunition som inte innehåller bly, vanligast är kopparkulor. Dock använder en överväldigande majoritet av jägarna fortfarande kul- och hagelammunition med bly.

Ammunitionstillverkarna har också ökat utvecklingstakten av dessa alternativ. Med kopparkulor finns idag inga kända risker att viltmaten skulle påverkas negativt.

– Förbundet rekommenderar också jägarkåren att använda blyfri ammunition när det finns möjligheter till detta. Då behöver jägarna inte skära bort så mycket kött runt sårkanalen som när blykulor används vilket minskar svinnet, säger Bodil Elmhagen.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick