Positivt att regeringen skickar jakttider på remiss - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Kricka tillhör en av arterna som tas bort som jaktbar. Foto: Niklas Liljebäck

Positivt att regeringen skickar jakttider på remiss

Regeringen har precis beslutat att Naturvårdsverkets förslag på jakttider skickas ut på remiss.
– Ett klokt beslut. Nu får vi, andra organisationer och myndigheter möjlighet att tycka till om hela det slutliga förslaget. Det känns mycket bra att regeringen håller i taktpinnen i dessa viktiga avvägningar, säger förbundsordförande Torbjörn Larsson.

2020-07-03

Naturvårdverkets förslag till jakttider innehöll en del bra förslag, men det fanns många som var ologiska och därför dåliga. Exempelvis vill verket stryka jakten för några fågelarter, där den lilla jakt som förekommer inte påverkar populationen. Därför välkomnas beslutet om att jakttiderna går på en remissrunda.

– Vi tycker det är bra att det är regeringen – och inte en myndighet – som fattar beslut om jakttiderna, eftersom beslutet kräver avvägningar utifrån flera samhällsintressen, säger Torbjörn Larsson.

De organisationer och myndigheter som vill tycka till om jakttiderna får nu till den 5 oktober på sig att gå igenom Naturvårdsverkets förslag och komma med synpunkter.

– Svenska Jägareförbundet kommer i närtid att kalla till ett möte där vi stämmer av arbetssätt, målsättning och andra avvägningar med våra länsföreningar. Förbundsstyrelsen vill få så stor delakthet som möjligt, kunna diskutera de frågor där vi inte tyckt exakt lika tidigare och prestigelöst avväga.

– Även de lokala och regionala skillnaderna med olika traditioner i vårt avlånga land behöver också värderas i vårt remissvar. Som ordförande vill jag att förbundet ska kunna samlas runt ett starkt välmotiverat remissvar som på bästa sätt står upp för vad medlemmarna i Svenska Jägareförbundet vill, säger Torbjörn Larsson.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick