Skånska jakttidsfrågor i fokus - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Lars Persson och Torbjörn Larsson fick möjlighet att berätta om jakttidsfrågor på P4 Kristianstad. Foto Louise Gårdefalk

Skånska jakttidsfrågor i fokus

Under fredagen mötte förbundsordförande Torbjörn Larsson och Jägareförbundet Skånes ordförande Lars Persson press och radio i Kristianstad. – En mycket givande dag där Jägareförbundet Skåne och nationell nivå har jobbat tillsammans för att bland annat lyfta våra synpunkter på jakttidsförslaget, säger Lars Persson.

2020-07-03

Ett snabbt uppkommit möte i Skåne. Och ett febrilt arbete för att locka press resulterade i en bra dag där såväl Torbjörn Larsson som Lars Person lyfte frågor som är viktiga för lokal viltförvaltning och förbundets frågor i allmänhet.
– Vi har lyft diskussionen kring alla de arter som medlemmarna i Skåne har starka åsikter om. Främst har vi pratat om de lokala jaktliga traditionerna som faktiskt hotas av Naturvårdsverkets jakttidsförslag, säger Lars Persson.
Torbjörn Larsson pratade bland annat om bristande logik bakom Naturvårdsverkets jakttidsförslag, behovet av predatorkontroll och betydelsen av lokal förvaltning.
– Vi har träffat Aftonbladet, P4 Kristianstad och Kristianstadsbladet. Fantastiskt roligt att vi på så kort tid fick möjlighet att berätta om våra och Jägareförbundets Skånes frågor. Samtidigt har jag och Lars – som är ganska ny som ordförande – fått tid att prata både jakt- och framtidsfrågor, vilket har varit mycket givande, säger Torbjörn Larsson.
Eftersom regeringen under dagen valde att skicka ut jakttidsförslaget på remiss fanns det också möjlighet att understryka betydelsen av att det är politikerna som tar det slutgiltiga beslutet.
– Eftersom det behövs göras avvägningar mellan olika intressen och åsikter är det nödvändigt att regeringen får ett bra underlag till beslutet. Därför är remissen nödvändig. Remissen ger också förbundet möjlighet att ge en bra slutlig åsikt kring hur vi vill ha jakttiderna i framtiden, säger Torbjörn Larsson.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick