Omstart för arbetet med jakttiderna - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Svenska Jägareförbudnet arbetar nu intensivt med för att kunna lämna ett jakttidsförslag som alla länsföreningar kan stå bakom. Foto Lennart Nilsson/Mostphotos

Omstart för arbetet med jakttiderna

Eftersom regeringen skickade ut Naturvårdsverkets förslag på jakttider på remiss väntar mer arbete med jakttiderna. – Under jakttidsprocessens gång har vi fått positiv och negativ kritik på de förslag vi lagt. Självklart har vi lyssnat och tagit till oss. Målet är att ta fram ett förslag som hela organisationen står bakom, säger förbundsordförande Torbjörn Larsson.

2020-08-20

Svenska Jägareförbundet tycker det är positivt att regeringen skickat ut Naturvårdsverkets jakttidsförslag på remiss. Svaret ska vara inne i oktober. Fram till dess kommer förbundet arbeta intensivt med såväl fakta som dialog inom förbundet. Innehållet i Jägareförbundets remissvar ska inte bara ta hänsyn till vad som är bra för jakten och medlemmarna utan också jaktetik, traditioner, kultur, regionala faktorer, löshundsjakten som kulturarv och de kraven som ställs på lokal och regional viltförvaltning.
– Förbundsstyrelsens ambition är att vi i slutänden ska lämna ett starkt och gemensamt remissvar som hela organisationen står bakom. För att lyckas krävs en bra dialog och ett nära samarbete med länsföreningarna, säger Torbjörn Larsson.
Naturvårdsverkets förslag på jakttider låg i många avseende långt ifrån det som förbundet vill se. Och det är osäkert hur mycket regeringen vill ändra i förslaget.
Förbundets remissvar ska lämnas in i oktober. Därför har förbundet en tidspressad process med ett antal möten.
– För ungefär två år sedan lämnade vi in vårt ursprungsförslag. Detta innehöll vad Svenska Jägareförbundet ville ha. Och det fanns den stor uppslutning bakom detta. Kanske kan ursprungsförslaget användas som utgångspunkt för det arbete som ska ske, säger Torbjörn Larsson.
Han förklarar att den kritik och synpunkter som kommit in från organisationen avseende jakttiderna kommer att tas hänsyn till.
– Nu är det viktigt att vi lyssnar in organisationen ytterligare en gång i denna fråga så vi lämnar ett remissvar som speglar det som medlemmarna vill och viltförvaltningen behöver, säger Torbjörn Larsson.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick