Utsättning av fågel: Vill inte utöka Djurskyddslagens område - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Rapphöna. Foto: Roland Levander / Mostphotos

Utsättning av fågel: Vill inte utöka Djurskyddslagens område

När Jordbruksverket ser över Djurskyddslagens delar avseende uppfödning av fågel för utsättning förs diskussioner om att utvidga de områden som lagen reglerar.
– Vi ser en skarp skiljelinje mellan Jakt- och Djurskyddslagen. Dessa lagstiftningar får man inte blanda ihop, säger riksjaktvårdskonsulenten Daniel Ligné.

2020-08-26

Jordbruksverket håller på med en översyn av de regler som hanterar uppfödning av fågel och fisk för utsättning. I arbetet har flera remissinstanser lyft fram olika förslag på delar som de gärna vill ha in i Djurskyddslagen.  En viktig parameter som Svenska Jägareförbundet lyfter fram att Djurskyddslagen reglerar djur i fångenskap, och omfattar alltså uppfödningsdelen. Men inte när djuren väl är släppta.

Svenska Jägareförbundet vill därför hålla en tydlig skiljelinje mellan lagstiftningarna. Denna går vid utsättningstillfället. Därför är man kritisk till förslagen.

– Vi anser att nuvarande regler ställer tillräckliga krav på uppfödarna och de som sätter ut fågel. Förbundet är också mycket tydligt om att det är Jaktlagen som ska reglera hur djur som satts ut för jaktändamål ska skötas, säger Daniel Ligné.

Förbundet är därför emot i princip alla förslag.

– Ifall man ska reglera något måste det finnas en orsak och ett skäl. Vi jägare verkar under frihet under ansvar. Och det fungerar bra. När inget är trasigt, finns det heller ingen orsak att laga något.

Daniel Ligné vill samtidigt passa på att påminna jägarna om att axla det ansvar som kommer med utsättningar.

– Självklart ska vi sköta uppfödning och utsättning på ett bra sätt och hålla en hög etik i detta arbete. Då behövs inga nya lagtexter. Låt oss gemensamt istället visa att vi klarar av detta, säger han.

I sitt remissvar tydliggör Svenska Jägareförbundet skälen till sin hållning.
Förbundet anser:

  • Inte att det behövs en tydligare skrivning om förutsättningarna för fågel efter utsättningen, eftersom denna del redan finns upptagen i Jaktlagen.
  • Inte att det behövs en obligatorisk utbildning för de som sätter ut fågel, men kan tycka att en frivillig digital utbildning kring lagkraven och handfasta råd om utsättning som hanteras av Jägareförbundet kan vara motiverad.
  • Inte att länsstyrelsen ska föra register över de som sätter ut fågel, bland annat för att registret omfattas av offentlighetslagstiftningen och kan begäras ut av personer som vill sabotera jaktlig verksamhet. Istället kan de som säljer fågel föra register över köparna. Registret kan länsstyrelsen begära ut vid exempelvis sjukdomsutbrott för den aktuella arten.
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick