Förbundet i riksdagen om skyddsjakt på varg - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Från Svenska Jägareförbundet framfördes krav på en snabb översyn av de föråldrade ”tumregler” som i dag styr kriterierna för att få skyddsjakt. Foto: Lillian Tveit/Mostphotos

Förbundet i riksdagen om skyddsjakt på varg

Svenska Jägareförbundet deltog under måndagen i en Hearing som arrangerades av riksdagens Miljö- och jordbruksutskott. Ämnet för dagen var skyddsjakt på rovdjur, framför allt varg.

2020-09-15

Ordföranden i rovdjursrådet Mikael Samuelsson och den nationellt ansvarige tjänstemannen Gunnar Glöersen deltog genom att berätta om förbundets syn på skyddsjakten. 

Hearingen genomfördes på initiativ av Centerpartiet och en mängd aktörer från myndigheter, civilsamhälle och intresseorganisationer deltog. 

Från Svenska Jägareförbundet framfördes krav på en snabb översyn av de föråldrade ”tumregler” som i dag styr kriterierna för att få skyddsjakt. 

– Vi påtalade också behovet om att det måste beviljas skyddsjakt på varg redan efter första angreppet på hundar.  I övrigt tycker jag det är mycket positivt att vi blir inbjudna till ett sådant här möte. Och jag hoppas att det resulterar i något positivt. Nuvarande situation kring skyddsjakten är allting, utom bra, säger Mikael Samuelsson.

Tyvärr går det inte ta del av diskussionerna under hearingen eftersom denna räknas som ett internt möte och därmed inte är offentligt.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick