Kommissionen fick igenom blyförslaget - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Kommissionens definition av våtmark är så oförutsägbar så jägare kan inte veta vad som gäller. Foto: Tatiana Epifanova / Mostphotos

Kommissionen fick igenom blyförslaget

Första steget mot ett utvidgat blyhagelförbud över hela Europa har tagits. Reach-kommittén röstade idag igenom EU-kommissionens förslag.
– Tyvärr är vi inte överraskade, men vi kommer fortsätta att arbeta för att förslaget stoppas, säger Torbjörn Larsson förbundsordförande.

2020-09-03

Svenska Jägareförbundet har riktat allvarlig och massiv kritik mot EU-kommissionens förslag om ett blyhagelförbud vid våtmarker. De främsta invändningarna kan summeras i följande punkter.

  • Vi har redan ett väl fungerande blyhagelförbud vid våtmarker.
  • Kommissionens definition av våtmark är så oförutsägbar så jägare kan inte veta vad som gäller.
  • Förslaget bryter mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna samt svensk grundlag när man tillämpar en omvänd bevisbörda för jägare.

– Nu ska förslaget röstas om i ministerrådet och parlamentet. Vi hoppas verkligen att politikerna säger stopp. Vi kan inte acceptera sådana allvarliga juridiska övertramp, säger Torbjörn Larsson.

– En sak kan jag i alla fall säga nu innan vi hunnit analysera alla detaljer. Vi kommer att fortsätta att arbeta för att förslaget stoppas, säger Torbjörn Larsson.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick