Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Det låga antalet löser inte problemen. Istället visar detta att myndigheterna, med att använda argument säkerhetsmarginaler, försöker öka vargstammens storlek, säger Torbjörn Larsson. Foto: Mostphotos

Tilldelning på 24 vargar är ett hån mot de drabbade

Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson skräder inte med orden efter att länsstyrelsernas beslut om vargjakt till vintern blivit känt.
– Det låga antalet löser inte problemen. Istället visar detta att myndigheterna, med att använda argument säkerhetsmarginaler, försöker öka vargstammens storlek, säger Torbjörn Larsson.

2020-09-30

Svenska Jägareförbundet har under sommaren och hösten arbetat hårt för att beskriva de problem som den täta vargstammen ger de människor som tvingas leva med rovdjuren. Organisationen har också varit tydlig med att riksdagens ambition med hur vargen ska hanteras inte följs av myndigheterna.

– Riksdagen har pekat ut ett riktvärde på 170–270 vargar. Detta har Naturvårdsverket – med regeringens goda minne – tillåtits höja till 300. Nu ser vi att myndigheten, med argument om säkerhetsmarginaler – håller på att öka antalet ytterligare, säger Torbjörn Larsson.

Han uttrycker dock stor förståelse för länsstyrelsernas svåra uppgift att hantera frågan, när Naturvårdsverket styr deras möjligheter för att tillåta vargjakt.

– Jag tycker dock att länsstyrelserna i Mellansverige borde använda möjligheten till skyddsjakt mycket oftare när problemvargar ställer till skador eller oro. Länsstyrelserna i södra delarna av landet har visat att det är fullt möjligt med nuvarande lagstiftning.

Jägareförbundets ordförande understryker att man nu måste göra ett omtag med hela vargförvaltningen.

– Naturvårdsverket har visat att man inte klarar av att hantera vargförvaltningen. Det saknas förtroende, förståelse, förutsägbarhet och en tydlighet som människorna som lever med djuren accepterar. Istället fortsätter myndigheten med att smyghöja vargstammen så fort det går, utan att reflektera vilka som får bära konsekvenserna och obehaget. 

– Tyvärr innebär det att politikerna måste agera. Den styrning och det beslut som riksdagen fattat verkar inte räcka till. Och vi kan inte ha en vargförvaltning som leder allt längre ifrån vad politiken har bestämt. En tilldelning på 24 vargar är ett hån mot de som drabbas och leder inte till att tätheterna minskar, säger Torbjörn Larsson.

Tilldelning:

Gävleborg 12 vargar
Värmland 6 vargar
Västmanland/Örebro 6 vargar
Dalarna 0 vargar

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick