Låt inte oetisk skyddsjakt på björn ta över licensjakten - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Även björnhona med ungar skjuts och jakten sker ofta med helikopter. Sen bränns björnarna. Den många gånger oetiska skyddsjakten håller på att ta över den ordinarie licensjakten på hösten. Foto: Erik Mandre/Mostphotos

Låt inte oetisk skyddsjakt på björn ta över licensjakten

Även björnhonor med ungar skjuts och jakten sker ofta med helikopter. Sen bränns björnarna. Den många gånger oetiska skyddsjakten håller på att ta över den ordinarie licensjakten på hösten.
- Nu måste en ändring ske, anser Svenska Jägareförbundet.

2020-10-21

- 2020 blev ett tråkigt rekordår, säger jaktvårdskonsulent Björn Sundgren. Det har aldrig någonsin fällts så många björnar under skyddsjakt på våren som i år. Det här är något som Jägareförbundet är bekymrade över, det är en trend som vi sett under några år.
Allt fler björnar fälls under våren. Orsaken kan man fundera på, om det är en inställning bland myndigheter att det här är det bästa sättet eller om det är tillfälligheter beroende på väderlek. Eller om det handlar om andra saker.
Men trenden finns där och Jägareförbundet jobbar för att ändra på det.
- Vi tycker att det är olyckligt att björnen, som är ett värdefullt vilt, skjuts under våren. Det är ofta hona med ungar, från motorfordon och de skjutna björnarna bränns upp, säger Björn Sundgren.

Under höstens ordinarie jakt där jägarna som lägger mycket tid och energi på det här har möjlighet att fälla björnar kan man reglera björnstammen och därmed minimera behovet av skyddsjakt.
Jägarna tar tillvara kött och skinn och jakten sköts på ett etiskt korrekt sätt där björnens värde tas till vara. Man jagar med respekt för björnen helt enkelt.
Jägareförbundet jobbar hårt för att vrida tillbaka den här utvecklingen så att vi åter kan förvalta björnstammen i första hand med hjälp av höstens ordinarie jakt och minimera behovet av skyddsjakt.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick