Bakgrunden till EU-kommissionens förslag om jaktförbud på en tiondel av landets yta - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Bo Sköld efterlyser en konsekvensanalys och har redan kontaktat politiska företrädare. Foto: Tarja Mathies / Mostphotos

Bakgrunden till EU-kommissionens förslag om jaktförbud på en tiondel av landets yta

Kommer EU besluta att 10 procent av Europas natur och hav ska få ett så strikt skydd att människor i princip stängs ute? Den frågan måste nu EU:s medlemsländer hantera.
– Vi saknar en konsekvensanalys av förslaget, som kommer att få dramatiska effekter om det genomförs med nuvarande skrivningar, säger generalsekreterare Bo Sköld.

Bo Sköld. Foto: Madeleine Lewander

2020-11-12

I maj presenterade EU-kommissionen sin strategi för att öka den biologiska mångfalden i Europa till 2030. Länk till strategidokumentet.

Förslaget innebär en kraftig ambitionshöjning mot de satsningar som gjorts med exempelvis Natura 2000-områden.

I dokumentet ”Draft technical note on criteria and guidance for protected areas” Länk till dokumentet beskrivs tankarna och syftet med förslaget – bland annat idén om jakt- och fiskeförbud.

Målsättningen är att skapa tillräckligt stora områden där naturliga processer och ekosystem kan återhämta sig – utan mänsklig påverkan. För att nå dit anser Kommissionen att det behövs mer skyddade områden. 30 procent av EU:s yta skulle få ett mer övergripande skydd och 10 procent ett strikt skydd.

Ministerrådet gav den 23 oktober ett uttalat stöd för ambitionerna i förslaget, men tillägger att hänsyn måste tas till nationella förhållanden och civilsamhället.
Länk till pressmeddelandet

Eftersom FN kommer att diskutera förslag för ökad biologisk mångfald nästa år betonar ministerrådet viljan att föregå med gott exempel. Rådet anser dock att medlemsländerna måste få ett stort inflytande över arbetet.

– Processen är igång och rör sig snabbt framåt. Men det har saknats en offentlig debatt och diskussion i frågan. Detta är inget som bara får passera förbi, eftersom effekterna sannolikt kommer bli stora för bland annat äganderätt, friluftsliv, skogsbruk, jakt, fiske, rennäring, allemansrätt, äganderätt och många andra saker, säger Bo Sköld.

Han efterlyser en konsekvensanalys och har därför redan kontaktat politiska företrädare.

– Innan man säger ja till något behöver man veta vad förslaget innebär i praktiken. Och det är det nog få, om ens någon som gör idag. Vi vill att politiker och beslutsfattare sätter sig in i frågan, verkligen värderar den och ställer krav samt på ett tydligt sätt bevakar Sveriges långsiktiga och breda intressen. Både för att säkerställa en hög biologisk mångfald men också så att det finns fortsatt bra förutsättningar för landsbygdsutveckling, allmänhetens tillgång till natur och mycket annat, säger Bo Sköld.

Läs också.

EU-kommissionen vill ha jaktförbud på en tiondel av Sveriges yta

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick